Навчальна психолого-педагогічна практика (в групах дітей дошкільного віку)

Навчальна психолого-педагогічна практика (в групах дітей дошкільного віку) – освітня компонента освітньої програми “Дошкільна освіта” (2019)
 
Навчальна психолого-педагогічна практика (в групах дітей дошкільного віку) передбачає підготовку здобувача до психолого-педагогічної діяльності в дошкільній освіті, Діяльність, завдання здобувача під час практики допомагають здобути специфічні навички необхідні для індивідуальної роботи та формування індивідуальної освітньої траєкторії дошкільника, які допомагають оволодівати необхідним обсягу компетентностей відповідно до вимог освітнього рівня «бакалавр».
Практика проводиться для здобувачів третього року (курсу) без відриву від навчання протягом 16 днів.