Виробнича практика

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
89Диференційований залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
8270ФПД-41Гарасимів Я. Ю., доцент Кобилецька Л. В.
ФПД-41Кос Л. В.
ФПД-42Бущак І. М., доцент Новосельська Н. Т.

Опис курсу

Виробнича (педагогічна) практика – освітня компонента освітньої програми “Дошкільна освіта” (2018)

Виробнича (педагогічна) практика – є завершальним етапом підготовки здобувачів вищої освіти до роботи у закладі дошкільної освіти.  Діяльність, завдання здобувача під час виробничої практики завершують безперервний та послідовний цикл практик, які допомагають оволодівати необхідним обсягом практичних знань і умінь відповідно до вимог освітнього рівня «бакалавр».

Практика проводиться для здобувачів четвертого року (курсу) з відривом від навчання протягом 24 днів.

Матеріали

Силабус

Матеріали практики