Виробнича практика

Виробнича (педагогічна) практика – освітня компонента освітньої програми “Дошкільна освіта” (2018)
Виробнича (педагогічна) практика – є завершальним етапом підготовки здобувачів вищої освіти до роботи у закладі дошкільної освіти.  Діяльність, завдання здобувача під час виробничої практики завершують безперервний та послідовний цикл практик, які допомагають оволодівати необхідним обсягом практичних знань і умінь відповідно до вимог освітнього рівня «бакалавр».
Практика проводиться для здобувачів четвертого року (курсу) з відривом від навчання протягом 24 днів.