Цивілізаційні виклики і Нова українська школа (ДВВС)

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
5професор Мачинська Н. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
5Бущак І. М.

Опис курсу

Опис курсу

Результати навчання:

знати:

 • принципи індивідуального підходу до учня
 • індивідуальні особливості вчителя та учня
 • переваги методів планування діяльності, спрямованої на особистий та професійний ріст
 • розуміти взаємозв’язок між індивідуальними особливостями дитини та освітнім середовищем
 • критерії розташування матеріалів у навчальному (ігровому) класі
 • техніки ефективного навчального планування
 • методи короткотермінового та перспективного планування
 • способи залучення сімей до діяльності дошкільної (шкільної) групи
 • потребу спостереження як навчального / діагностичного методу
 • форми презентації батькам освітніх результатів та результатів спостережень

вміти:

 • формулювати навчальні цілі, освітні результати для дітей відповідного віку
 • планувати, створювати та оцінювати ефективність облаштування навчального (освітнього) середовиша
 • використовувати різні методики розробки навчальних програм для дітей, що мають індивідуальний стиль навчання
 • складати план тематичного проекту
 • формулювати власну стратегію роботи з батьками та сім’ями
 • користуватися основними інструментами спостережень та знати прості способи ведення відповідної документації

Метою курсу є:

ознайомлення із засадами сучасної освітньої реформи в Україні та принципами освіти, що орієнтується на особистість; підготовка студента до запровадження принципів освіти в освітній процес різних типів навчальних закладів.

Слухачі курсу ознайомляться із принципами індивідуального підходу та методик, які допомагають створити навчальний план, що враховує індивідуальні можливості дитини. Слухачі курсу будуть: знати принципи побудови освітнього процесу у контексті Нової української школи, вміти організувати навчальне (освітнє) середовище та планувати сітку необхідних занять (у початковій школі / у середній школі).

відвідувачів за добу: 0 , 0

Програма навчальної дисципліни складається з п’яти модулів:

 1. Філософія компетентнісної освіти.
 2. Практика особистісно-орієнтованої освіти.
 3. Індивідуалізація навчання.
 4. Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи.
 5. Формувальне оцінювання.

Лектор: проф. Мачинська Н.І. (ел. адреса nataliya.machynska@lnu.edu.ua )

практичні: асистент кафедри Бущак І.М. (ihor.bushchak@lnu.edu.ua)

Адреса електронного курсу на сайті e-learning.lnu.edu.ua код реєстрації dwwbgpc

Адреса електронного курсу на платформі Teams код команди dwwbgpc

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Винницька, Оксана. Лицем до дитини Львів: Літопис, 2005. – 272 с.
 2. Ґатто, Джон Тейлор. Вчитель 2.0 Львів: Літопис, 2016. – 168 с.
 3. Рансьєр, Жак. Учитель-незнайко. П´ять уроків із розкріпачення розуму / ; пер. з фр. А. Рєпа. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 168 с.
 4. Робінсон, Кен. Школа майбутнього. Революція у вашій школі, що назавжди змінить освіту. – Львів: Літопис, 2016. – 258 с.
 5. Шлейхер, Андреас. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття – Львів: Літопис, 2018. – 296 с.
 6. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. — К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с.

Силабус: Силабус

Завантажити силабус

Силабус: Схема навчальної дисципліни

Завантажити силабус