ДВВС_Тренінг з формування усвідомленого батьківства

Тип: На вибір студента

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
58доцент Кальченко Л. В.
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
524

Опис курсу

УВАГА ЗАЛІК!

Шановні студенти!

Для отримання заліку з навчального предмету “ДВВС_Тренінг з формування усвідомленого батьківства” Вам необхідно буде 14-15 грудня (з 8.30 14 грудня 2019 до 18.00 15 грудня 2019) на сайті електронного навчання  e-learning.lnu.edu.ua   виконати підсумкову контрольно-модульну роботу.

Для виконання підсумкового контрольного тестування Вам необхідно буде:

 1. Зайти на сайт електронного навчання, ввести логін і пароль, яким виступає номер Вашої залікової книжки з літерою s в кінці, наприклад: 20967435s
 2. Знайти курс: ДВВС_Тренінг з формування усвідомленого батьківства
 3. Зареєструватися через самореєстрацію, ввівши кодове слово у вигляді комбінації цифр: 1212
 4. Пройти контрольний тест, що розташований на тижневій розкладці від 9-15 грудня
 5. Сфотографувати отримані в ході виконання тесту результати, набрана кількість балів та Ваше прізвище повинні бути видимими. 

16 грудня з 12.00 до 15.00 та 18 грудня з 12.00 до 15.00 години підійти із заліковою книжкою у навчальний корпус по вул. Туган-Барановського, 7, ауд. 35 або ауд. 54 (кафедра спеціальної освіти і соціальної роботи) та виставити результати  у залікову книжку.

Всі студенти, які протягом семестру відвідували тренінгові заняття отримують залік автоматично!

З повагою, Лариса Володимирівна Кальченко,
доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи

 

 

 

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ ГРУПИ 7_ДВВ_Тренінг_УБ !

ВІДБУЛАСЯ ЗМІНА АУДИТОРІЇ ВАШИХ ЗАНЯТЬ!

Замість ауд. Велика астрономічна, по вул. Кирила і Мефодія, 8

ЗАНЯТТЯ БУДУТЬ ПРОХОДИТИ У

 Понеділок 13.30-14.50, ауд. 35 у корпусі по вул. Туган-Барановського, 7

(заняття щотижня, розпочинаються 7 жовтня 2019 р.!!!)

З повагою, Лариса Кальченко

 

 

Тренінг з формування усвідомленого батьківства

Семестр: 5  

Обсяг дисципліни:  загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні години – 32 (лекції -8, практичні – 24,   лабораторні –н/п)

Викладач:   к.п.н., доцент Кальченко Л. В.                      (ел. адреса  larysakalchenko@gmail.com )

Результати навчання:

знати:

 • сучасні погляди щодо батьківства взагалі та компетентне батьківство, зокрема його компоненти та шляхи формування;
 • базові поняття «батьківство», «усвідомлене батьківство», «відповідальне батьківство», сутність та зміст складових усвідомленого батьківства;
 • про взаємозв’язок репродуктивного здоров’я батьків та здоров’я майбутньої дитини;
 • основи правової відповідальності батьків за розвиток та виховання дітей;
 • основи гендерної рівності батьків у вихованні та догляді за дитиною у сім’ї.

вміти:

 • використовувати ефективні прийоми, форми та методи виховання, взаємодії з позиції демократичного стилю батьківства, конструктивного вирішення конфліктів та організації змістовного сімейного дозвілля.
 • піклуватися про себе як про майбутніх батьків, щоб краще розуміти соціальну роль батьківства, ефективно доглядати та повноцінно розвивати й виховувати дитину у сім’ї.

Анотація  навчальної   дисципліни:

Навчальний тренінговий курс спрямовано на вироблення у молоді усвідомленого ставлення до зачаття, народження та виховання дитини через формування когнітивного, емоційного та поведінкового компонентів батьківства, а також формування особистісної позиції молоді щодо виконання соціальної ролі батьків та створення сприятливих умов для гармонійного розвитку дитини у сім’ї.

Форми та  методи навчання: лекції-дискусії, практичні тренінгові заняття, самостійна робота (58 год.)

Форма  звітності:              Залік

Мова навчання:              українська

Рекомендована література

Рекомендована література: 

 1. Кальченко Л. В. Превенція соціального сирітства в умовах територіальної громади міста: соціально-педагогічний аспект: монографія; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2018. 460 с.
 2. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посіб. у 2-х ч.; Ч. І. Сучасні орієнтири та ключові технології / З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко. К.:ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. 256 с.
 3. Островська Н. О. Соціально-педагогічна діяльність територіальної громади з формування усвідомленого батьківства молоді: монографія. Хмельницький: Ун-т „Україна”, 2017. 183 с.
 4. Основи батьківської компетентності: метод. посібник / Упоряд.: Т. Веретенко,І. Звєрєва та ін. К.: ХДФ, 2006. 137 с.
 5. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини та підвищення виховного потенціалу громади: методичні матеріали до тренінгу. / Упорядн. І. В. Братусь та ін.; за заг. ред. Г. М. Лактіонової. К.: Науковий світ, 2004. 86 с.

Матеріали

монографія_Островська

СР з вразливими сімями_Петрочко

Osnovy_Batkivskoi_Kompetentnosti

Usvidomlene_Batkivstvo

broshura_rastem_vmeste

broshura_zamist_lapasiv

IDP_Communication_for_Children

broshura_stres IDP_parenting


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  № 1

Завдання 1. Методика «Колесо життя»

Прізвище, ім’я студента, група:_____________________________________________

Пропоную Вам спробувати простий психологічний метод «Колесо життя» (або «Колесо життєвого балансу»). Його суть полягає в тому, щоб визначити, наскільки гармонійне Ваше життя, наскільки Вам удається тримати баланс у всіх сферах.
«Колесо життя» формує спрощену, але разом з тим дуже корисну картину Вашої життєвої ситуації. Цей метод, незважаючи на свою простоту, ефективно допомагає визначити уразливі місця у Вашому житті, намітити пріоритети, цілі й життєві плани.

Намалюйте коло й розділіть його на 8 частин (8 сфер життя):

 Здоров’я і спорт.
 Особисті стосунки/ любов/ сім’я/ діти.
 Особистісне зростання.
 Кар’єра / бізнес /фінанси/ самореалізація.
 Оточення /друзі.
 Відпочинок, враження.
 Творчість/хобі.
 Духовність.

Проставте біля кожної сфери оцінку від 1 до 10, позначивши в такий спосіб, наскільки Ви задоволені кожною сферою Вашого життя. Чим більше оцінка, тим вище рівень Вашої задоволеності життям!

Заповнили? Відповіли на запитання? З’єднайте тоді всі Ваші позначки плавною лінією і подивіться, яку фігуру ви отримали. Уявіть: це Ваш віз із такими колесами. Як він рухатиметься по життю? Тут важливо взяти до уваги два основні показники, а саме: наскільки отримана вами фігура схожа все-таки на колесо і який діаметр цього колеса.
Тепер заштрихуйте отримане Вами колесо і намалюйте його таким, яким воно має бути через 3 місяці, через рік, через 3-5-10 років. А тепер — час рішень.
Закінчіть речення: «Дивлячись на колесо мого життя, я думаю, що мені варто… ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________».
Що додати, що подарувати, щоб Ваше життя стало більш насиченим і гармонійним? У якому напрямку, з якої осі зробити найперші кроки? На чому сконцентруватися після цього, щоб підтримати зміни? За що взятися найближчими днями, щоб усе це почати робити?
Запишіть три пункти, які Ви хочете змінити найближчим часом у своєму житті, у кожній зі сфер “Колеса життя”, а також список конкретних дій, за допомогою яких Ви ці рішення збираєтесь реалізовувати:
1._______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Окремо варто відзначити, що в житті існує закон компенсації: збагачуючись в одній галузі, в іншій значних успіхів досягти не вдається.
Тож, витрачаючи значну кількість енергії на просування кар’єрними сходами, чоловік або жінка може знехтувати створенням сім’ї або просто на це вже не вистачатиме часу. А це означає, що досягти максимально рівного колеса практично неможливо, адже у пріоритеті будуть не всі, а одна-дві сфери життя.

Завдання 2. «Меморандум батьків до дитини»

Меморандум (від лат. memorandum, букв.— «те, про що необхідно пам’ятати») — дипломатичний документ, який висвітлює фактичну, документальну або юридичну сторону певного питання. Як правило, додається до ноти або вручається представникові іншої країни.
Написати меморандум батьків до дитини, який би розпочинався словами:
Я хочу, щоб моя дитина…

Виконані завдання роздрукуйте на аркуші формату А 4 для оцінювання.


УТОЧНЕНИЙ РОЗПОДІЛ СТУДЕНТІВ ЗА НАВЧАЛЬНИМИ ГРУПАМИ

Група 1_ДВВ_Тренінг_УБ

Четвер 13.30-14.50, ауд. 11, Антоновича, 16 (чисельник)

http://pedagogy.lnu.edu.ua/course/dvvs_treninh-z-formuvannia-usvidomlenoho-bat-kivstva

 ФПС -31

 1. Бастюк Мар’яна
 2. Гринаш Марія
 3. Зелінка Марія
 4. Кінах Анастасія
 5. Кіт Мар’яна
 6. Максименко Марта
 7. Мартинчук Катерина
 8. Охрім Ольга
 9. Павлюк Катерина
 10. Пахунова Іванна
 11. Сахно Віта
 12. Сіняєва Анна
 13. Скрипіна Анастасія
 14. Чобіт Наталя
 15. 15. Іжик Уляна
 16. Михальчук Вікторія
 17. Ятчук Тетяна

Юридичний факультет

18. Березюк Данило Олегович – ЮРД-38

19. Сінькова Анастасія Ігорівна – ЮРД-38

20. Юрчишин Галина Орестівна – ЮРД-36

21. Лавренчук Данило Валентинович – ЮРД-38

ІНА-35

22. Андрешків Сергій

23. Знетиняк Ірина

24. Луців Марія

25. Марущак Юлія

26. Мурдза Юліанна

 

Група 2_ДВВ_Тренінг_УБ

Понеділок 11.50-13.05, ауд. 35 Туган-Барановського, 7 (чисельник)

Юридичний факультет

 1. Березень Йолана
 2. Вандяк Анастасія, ЮРД-38
 3. Геревич Ліліанна
 4. Гриб Михайло, ЮРД-32
 5. Кізима Оксана, ЮРД-39
 6. Клімашевська Вікторія, ЮРД-36
 7. Лиса Надія, ЮРД-38
 8. Лужняк Ольга, ЮРД – 3В
 9. Луценко Анастасія, ЮРД-32
 10. Мартинюк Олег, ЮРД-38
 11. Мороз Орест ЮРД-33
 12. Моштук Христина, ЮРД-38
 13. Одіжинський Тарас, ЮРД-33
 14. Олексій Василь, ЮРД-38
 15. Панасюк Марія, ЮРД-38
 16. Слободянюк Василина, ЮРД-32
 17. Сташків Юлія, ЮРД-36
 18. Фартушок Михайло, ЮРД-32
 19. Федорій Марта, ЮРД-38
 20. Шатило Іван, ЮРД-39

МВП-32 Факультет міжнародних відносин/Міжнародне право

 1. Фульмес Марта Миколаївна
 2. Березовська Ірина Юріївна
 3. Бітнер Юлія
 4. Саврук Марта
 5. Підпомога Кристина
 6. Орішко Уляна

Група 3_ДВВ_Тренінг_УБ

Четвер 11.50-13.05, ауд. 5 Антоновича, 16 (чисельник)

ФПЛ-31

 1. Булан Катерина
 2. Вакуліна Вікторія
 3. Голова Діана
 4. Кривенька Христина
 5. Полянська Катерина
 6. Салига Мар’яна
 7. Сидорець Світлана
 8. Сухан Ірина
 9. Худьо Марта
 10. Цехмайстренко Юлія
 11. Шикур Софія
 12. Шурко Марія
 13. Ярема Галина
 14. Ящук Дарина

Факультет іноземних мов

 1. Остапук Вікторія Олександрівна ІНА -34
 2. Мисак Орися, Інп-33
 3. Хованець Євгенія Інп-33
 4. Лібич Богдана
 5. Барабах Анастасія
 6. Дільна Ірина

 ІСО-32

 1. Скалоцька Мар`яна Павлівна
 2. Чеховський Дмитро Тарасович

Біологічний факультет БЛБ-33

 1. Капран Соломія
 2. Гнатишин Ольга
 3. Строчук Владислава

26. Мага Святослав Юрійович – ПМІ-35

27. Опацький Микола Володимирович – ПМА-31

МТС-31

 1. Куцмида Анна – Механіко-математичний факультет
 2. Мелай Вікторія Михайлівна – ЮРД-3Ж

 

Група 4_ДВВ_Тренінг_УБ

Четвер 11.50-13.05, ауд. 5 Антоновича, 16 (знаменник)

 ФПШ-31

 1. Батьо Світлана
 2. Бобків Марія
 3. Винницька Юлія
 4. Візна Юлія
 5. Калитюк Крістіна
 6. Куцериб Юлія
 7. Лиско Анна-Марія
 8. Лозинська Юлія
 9. Лосенкова Юлія
 10. Мартинович Євгенія-Марта
 11. Олексин Христина-Ірина
 12. Орос Аліна
 13. Осух Уляна
 14. Панчишин Наталя
 15. Передрій Марія – 0679053618 – староста
 16. Саламін Надія
 17. Сімак Марія
 18. Ткач Андріана
 19. Хомяк Христина
 20. Ясінська Ірина
 21. Гнатюк Олександр – ГРТ-31 географічний ф-т
 22. Дідур Вікторія – ГРТ-32
 23. Думич Анастасія – ГРТ-32
 24. Іртегова Юлія – ГРТ-32
 25. Кіндрат Тетяна – ГРТ-32
 26. Максимець Христина – ГРТ-32

 

Група 5_ДВВ_Тренінг_УБ

Понеділок 11.50-13.05, ауд. 35 Туган-Барановського, 7 (знаменник)

 ФПШ-32

 1. Винник Оксана
 2. Денис Олена
 3. Жарська Олеся
 4. Йович Уляна
 5. Качмар Христина
 6. Кондрацька Вікторія
 7. Костів Мар’яна
 8. Кохан Марія
 9. Кукляк Ірина
 10. Кулик Руслана
 11. Матвейко Юліана – староста 0982977937
 12. Олексишин Анастасія
 13. Олексюк Тетяна
 14. Подусівська Андріана
 15. Пост Ірина
 16. Ставова Христина
 17. Чернюх Мар’яна
 18. Шалай Юлія
 19. Шемеляк Надія
 20. Шкумбатюк Оксана
 21. Шликова Дар’я
 22. Якимович Андріана
 23. Нагорічна Наталія – ГРГ-32
 24. Янкова Ангеліна – ГРТ-34

ФЛУ-35

 1. Садура Наталя( староста) 0668370112, 0986029373 –
 2. Магера Марія
 3. Марко Ірина
 4. Кіт Ярослав ЮРД-3Ж

 

Група 6_ДВВ_Тренінг_УБ

Четвер 13.30-14.50, ауд. 11, Антоновича, 16 (знаменник)

1.     Антонова Анна Сергіївна – ЖРН-31
2.     Гарбадин Вікторія Степанівна – ЖРН-31

3.     Баган Маріанна Володимирівна – ІНН-31

4.     Суханчак Христина Андріївна – ІНН-31

5.     Сироїшка Марта Ростиславівна – ІНА-31

6.     Тимощук Олексій Сергійович – ІНМ-31

7.     Труш Марія Петрівна – ІНП-34

8.     Турок Христина Володимирівна – ІНА-31

9.     Куриця Олександра Володимирівна – ІНА-31

10.    Грицина Софія Юріївна – ІНА-32

11.     Демчук Богдан Владиславович – ІНМ-31

12.     Добринчук Наталія Сергіївна – ІНН-31

13.     Задорецька Софія Василівна – ІНА-31

14.     Каралюс Оксана Василівна – ІНП-34

15.     Кропивницька Ірина Андріївна – ІНА-31

16.     Сорочан Анна Олександрівна – ІНА-31

17.      Бернацька Катерина Богданівна – ІСС-31

ФПД-31

 1. Більська Олеся
 2. Парус Софія
 3. Шишка Уляна
 4. Бородай Вікторія
 5. Василишин Юлія

 ФПД-32

 1. Левицька А. Т.
 2. Агеєнко Д. Ю.
 3. Вімора І. В.

Хімічний факультет  ХМХ-32

 1. Саїк Наталія
 2. Шкумбатюк Христина
 3. Ковач Іван Іванович – ЕКР-32
 4. Шмирко Роксолана-Ганна Павлівна – ЕКМ-33

 

Група 7_ДВВ_Тренінг_УБ

 Понеділок 13.30-14.50, ауд. 35 у корпусі по вул. Туган-Барановського, 7

(заняття щотижня, розпочнуться з жовтня!!!)

 1. Чінка Адріана Петрівна – ФФП-31
 2. Чутко Оксана Мирославівна – ФФП-31
 3. Хома Марта Андріївна – ПМІ-33
 4. Чемерський Владислав Анатолійович – ПМІ-33
 5. Цмоканич Степан Степанович – МВР-34
 6. Тиж Юрій Богданович – МВР-34
 7. Сеник Христина Леонідівна – МВП-31
 8. Рибай Соломія Олександрівна – ПМІ-31
 9. Білецький Іван Андрійович – ПМА-32
 10. Боднар Мар`яна Павлівна – ФЛК-31
 11. Броневич Дарина Віталіївна – ФФП-32
 12. Бучко Марта Тарасівна – ФЛУ-31
 13. Витковець Сніжана Олексіївна – ФФП-32
 14. Гончар Вікторія Володимирівна – ФЛК-31
 15. Горячев Олексій Олександрович – МВР-34
 16. Грабовська Оксана Богданівна – ФЛУ-31
 17. Костинюк Юлія Русланівна – ФФК-31
 18. Лесів Наталя Вікторівна – ФЛУ-31
 19. Малець Мар`яна Володимирівна – ФЛУ-31
 20. Мінчева Олександра Олександрівна – МВП-31
 21. Потомська Діана Миколаївна – ЕКФ-33
 22. Стояновська Анна Миколаївна – ФЛО-32
 23. Тижник Марта Володимирівна –ФЕІ-31
 24. Товарницька Юлія Андріївна – ФЛО-32
 25. Яремцьо Михайло Зореславович–ФЕІ-31
 26. Барило Богдан Ігорович – ПМА-32