Дитяча психологія (012, 016)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
25Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Сайко Х. Я.ФПД-11, ФПД-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232ФПД-11Саламон О. Л.
ФПД-12Саламон О. Л.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни:

– засвоєння студентами системи знань про закономірності психічного розвитку особистості дітей від народження до 6 (7) років, їх діяльності, пізнавальної, емоційної сфери та індивідуально психологічних особливостей як основи розуміння внутрішнього світу дитини на будь-якому етапі її розвитку та в процесі педагогічної взаємодії;

– розширення свідомості, кола професійних інтересів студентської молоді, її наукової і професійної підготовки відповідно до державних та європейських стандартів, потреб суспільства, удосконалення на цій основі підходів до формування психолого-педагогічної готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності.

Рекомендована література

Базова.

  • Дуткевич Т.В. Дошкільна психологія / Дуткевич Т.В. – К: Центр учбової літератури, 2012. – 324 с.
  • Главник О. ЇЇ величність дитина: Психологія дитини / О. Главник // Психолог. – 2002. – N48. – С. – 10 – 12.
  • Павелків Р.В. Дитяча психологія / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало – К.: Академія, 2012. – 373с
  • Павелків Р.В. Дитяча психологія : практикум / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало. – Рівне : Волинські обереги, 2012. – 320с.
  • Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : навч. пос. / Т.І. Поніманська. – К. : Академвидав, 2011 – 456 с.
  • Струтинська Г.В. Обдарованість і творчість : орієнтири взаємодії / Г.В. Струтинська // Психологічна газета. – 2007. – №14. – С. 20 – 23

                                                               Допоміжна

  • Проскура О. Цікаво і доступно. Дидактичні ігри та ігрові ситуації як засіб формування пізнавальної активності дітей / О. Проскура, Л. Шибицька // Дошкільне виховання. – 2008. – № 11. С. – 12 – 14.
  • ПироженкоТ.А. Коммуникативно- речевое развитие : монография  / Т.А. Пироженко. – К. : Нора- принт,2002. – 308 с.
  • Сарапулова Є. Лесгафт про роль сім’я у формуванні характеру дитини / Є Сарапулова  // дошкільне виховання. – 2009. –  №7. С. 18 – 20.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус