Фізичне виховання для студентів факультету іноземних мов

Тип: Нормативний

Кафедра: фізичного виховання та спорту

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132Куречко Г. П.
232Куречко Г. П.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Фізичне виховання” є гармонійний, морально-вольовий та фізичний розвиток особистості, формування потреби у заняттях фізичною культурою і спортом, навичок здорового способу життя, навчання та удосконалення техніки оздоровчих видів рухової активності, підвищення рівня фізичної та психологічної підготовленості

Рекомендована література

 1. Гігієнічні основи фізичного виховання студентів / Р.Р. Сіренко, А.Г. Киселевич, В.М. Стельникович, М.О. Сапронов : [навч. посібник]. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 144 с.
 2. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання / Т.Ю. Круцевич. – Том 1. – Київ : Олімпійська література, 2012. – 392 с. https://www.studmed.ru/krucevich-t-yu-teor-ya-metodika-f-zichnogo-vihovannya_aa3d6a69fae.html
 3. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей / М.М. Линець. – Львів : Штабар, 1997. – 207 с. https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/7237
 4. Сіренко Р.Р. Удосконалення державного регулювання фізкультурно-виховної діяльності у закладах вищої освіти України : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 269 с.sirenko_monografia
 5. Сіренко Р.Р. Фізичне виховання студентів : [курс лекції] / Р.Р Сіренко, О.І. Беднарський, Б.В. Семен ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 242 с. Ф_В_курс_лекц
 6. Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібн.] / Р.Р. Сіренко, Б.В. Семен, С.Н. Нікітенко і ін. ; під заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 420с. sirenko_sport
 7. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання : [навч.посібник] ; Під ред. О.M. Худолія. – К.: ОВС, 2008. – 406 с.https://www.researchgate.net/publication/267231624_ZAGALNI_OSNOVI_TEORII_I_METODIKI_FIZICNOGO_VIHOVANNA
 8. Енциклопедія олімпійського спорту України ; під ред. В.М. Платонова. – Київ : Олімпійська література, 2005. – 464 с.
 9. Товт В.А. Основи теорії та методики фізичного виховання: [навч. посібник] / В.А. Товт, О.А. Дуло, М. Ю. Щерба. – Ужгород: ПП “Графіка”, 2010. – 140 с.https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24676?locale=uk
 10. Інноваційні технології фізичного виховання студентів: [навч. посібник] ; за заг. ред. Вихляєва Ю. М.; – КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2018 – 543 с.https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27546
 11. Buultjens M. Enhancing aspects of the higher education student experience / P. Rjbinson // Journal of Higher Education Policy and Management, 2011. – vol. 33 (4). – P. 337-346. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1360080X.2011.585708

Матеріали

Сіренко Р.Р. Фізичне виховання студентів : [курс лекції] / Р.Р Сіренко, О.І. Беднарський, Б.В. Семен ; за заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 242 с. Ф_В_курс_лекц

Спорт у вищих навчальних закладах : [навч. посібн.] / Р.Р. Сіренко, Б.В. Семен, С.Н. Нікітенко і ін. ; під заг. ред. Р.Р. Сіренко. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 420с. sirenko_sport

Сіренко Р.Р. Удосконалення державного регулювання фізкультурно-виховної діяльності у закладах вищої освіти України : монографія. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 269 с. sirenko_monografia

https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3610

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус