Іноземна мова фахового спрямування (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71Немає
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728доцент Нос Л. С.ФПШ-41, ФПШ-42, ФПШ-43

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
728ФПШ-41Бойко Г. О., доцент Нос Л. С.
ФПШ-42Бойко Г. О., доцент Нос Л. С.
ФПШ-43Бойко Г. О., доцент Нос Л. С.
860ФПШ-41Бойко Г. О., доцент Нос Л. С.
ФПШ-42Бойко Г. О., доцент Нос Л. С.
ФПШ-43Бойко Г. О., доцент Нос Л. С.

Опис курсу

Мета курсу «Іноземна мова фахового спрямування»: формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного володіння англійською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією з використанням іноземних джерел.
Після завершення курсу студент повинен:
знати:
• функціональну лексику англійської мови професійної тематики, що вивчається протягом року;
• граматичний матеріал в обсязі, передбаченому програмою курсу;
• принципи та план аналізу граматичних та лексичних трансформацій при перекладі текстів за фахом.

вміти:
– аналізувати робочі ситуації та обмінюватися досвідом з основних аспектів спеціальності англійською мовою,
– проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння;
– перекладати з англійської та на англійську мову інформацію з використанням функціональної лексики за фахом;
– перекладати тексти у письмовій формі, використовуючи термінологічні двомовні словники, електронні словники;
– робити аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою отримання інформації, що необхідна для вирішення певних завдань професійно виробничої діяльності.

Рекомендована література

Література

Матеріали

Перелік тем для іспиту

Theme : THE EDUCATIONAL SYSTEM OF  CANADA

Силабус:

Завантажити силабус