Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік
102Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФПД-51
1024ФПД-51

Опис курсу

Програма з курсу «Іноземна мова професійного спрямуванням» призначається для підготовки здобувачів освітньої програми «Магістр», галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 8.010101 Дошкільна освіта.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Іноземна мова професійного спрямуванням» пов’язана з іноземною мовою, вступом до фахової дисципліни, педагогікою, психологією, лінгвістикою.

Мета курсу – формування у магістрантів загальних та професійно орієнтованих комунікативних компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Рекомендована література

Рекомендована література (012)

Матеріали

Лах М. Р. Education around the world. Збірник текстів з англійської мови. – Львів: ПП «Полістарт», 2017. – 60 с.

English Placement Test (012)

Самостійна робота (012)

Питання до іспиту

ІНДЗ (012)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму