Історія розвитку професійної освіти (для аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Герцюк Д. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Курс «Історія розвитку професійної освіти» є вибірковою дисципліною для здобувачів  вищої освіти    третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спеціальності  015 «Професійна освіта». Дисципліна   викладається в четвертому семестрі в обсязі 3 кредитів за Європейською кредитно-трансферною системою (ECTS). Предметом  вивчення навчальної дисципліни  є історична рестроспектива розвитку професійної освіти, формування  інституційних форм  на різних етапах становлення   освітньої системи, світові  та європейські тенденції  розвитку   професійної  освіти  наприкінці ХХ– початку ХХІ ст., формування системи багаторівневої  професійної освіти в Україні на сучасному етапі, основні тенденції та проблеми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти в Україні у контексті загальнодержавних викликів, модернізація професійної освіти України у контексті створення  єдиного  європейського освітнього простору.

Рекомендована література

Рекомендована література

Силабус:

Завантажити силабус