Країнознавство

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
714доцент Нос Л. С.ФПШ-41, ФПШ-42

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
714ФПШ-41
ФПШ-42

Опис курсу

Предметом вивчення курсу є історичні, соціальні, економіко-географічні, політичні  аспекти розвитку англомовних країн, зокрема Великої Британії, Сполучених Штатів Америки та Канади.

Метою викладання навчальної дисципліни «Країнознавство» є  – формування соціокультурної компетенції студентів у процесі вивчення історичних, культурних, політичних аспектів, сучасного стану розвитку суспільства Великої Британії, США та Канади; удосконалення практичної підготовки майбутнього вчителя англійської мови початкової школи, його лінгвістичної та професійної компетенції.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Країнознавство» є  –

1.Узагальнення знань студентів про географічне положення, історичні етапи розвитку, економіку, населення, політичний устрій Великої Британії, США та Канади;

2.Систематизація і поглиблення знань про розвиток культури, освіти та науки Великої Британії, США та Канади.

3.Ознайомлення студентів з сучасним станом суспільства Великої Британії, США та Канади, їхні звичаї та традиції, життя молоді;

4.Навчити студентів порівнювати життя суспільства у Великій Британії, США, Канаді та в Україні шляхом критичного аналізу вивченої інформації;

5.Навчити майбутніх педагогів розповідати школярам про країни, мову яких вони вивчають.

Рекомендована література

Країнознавство_література

Матеріали

Лекція Theme 4

Лекція Theme 6

Країнознавство(практичні завдння) (1)

КРАЇНОЗНАВСТВО_Самостійна робота

Практичні заняття

Самостійна робота_

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму