Культура міжособистісної взаємодії (ДВВС, ІІІ курс)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Мищишин І. Я.
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент Мищишин І. Я., Калагурка Х. І.

Опис курсу

Налагодження довірливих, конструктивних, партнерських взаємин є запорукою особистісного вдосконалення й професійного розвитку. Конструктивне спілкування, розуміння прихованих повідомлень, аналіз невербальної комунікації необхідні для кращого сприймання колег, визначення їх намірів та прагнень. Оволодіння необхідними практичними уміннями та навичками дасть можливість долати комунікативні бар’єри, «знімати маски», бачити «другий план», розуміти співрозмовника, налагоджувати з ним довірливе спілкування, створювати умови для роботи в команді. Такі уміння особливо важливі не лише для діяльності представників професій типу: «людина-людина», а й для налагодження взаємин в родинному середовищі, дружніх стосунків, професійній сфері.

Рекомендована література

  • Сайтарли І. А. Культура міжособистісних стосунків. К.:, 2007.
  • Орбан – Лембрик Л. Е. Соціальна психологія. К. : Академвидав, 2005.
  • Людські стосунки :навчальний посібник / О. В. Винославська, М. П. Малигіна ; Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. Київ : Комп’ютерпрес, 2010.
  •  Іваницька П. Ф. Створи себе сам :як вірно будувати стосунки з людьми, як з найменшими втратами виходити з життєвих криз. Рівне, 2006
  • Філоненко М. Психологія спілкування. К.:, 2008.
  • Кушнір Р. Чоловік і жінка :як знайти порозуміння і реалізувати себе у особистих стосунках? Кушнір. Дрогобич : Коло, 2016.

Матеріали

меткультвибірк19-20