Курсова робота

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Курсова робота
63Курсова робота
83Курсова робота

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
430ФПД-21Мацевко-Бекерська Л. В., Бущак І. М.
ФПД-22Кобилецька Л. В., Кірсанова О. В.
630ФПД-31Кобилецька Л. В., доцент Білан О. І.
ФПД-32доцент Білан О. І., доцент Кость С. П.
630ФПШ-31
ФПШ-32
830ФПШ-41
ФПШ-42

Опис курсу

Курсова робота

це самостійне творче наукове дослідження, яке студент виконує з певного курсу або з окремих його розділів, що передбачає виявлення загального рівня готовності студента до пошукової діяльності на певному етапі навчання, поглиблення знань із фахових чи професійно орієнтованих дисциплін навчального плану, розвиток дослідницьких навичок, спроможності самостійного теоретичного і практичного осмислення визначеної проблеми.

Написання та захист курсових робіт є невід’ємною складовою частиною навчального плану підготовки фахівців, завершальним етапом навчання студентів кафедри початкової та дошкільної освіти факультету педагогічної освіти Університету.

Навчальні дисципліни, у межах яких сформульовані теми курсових робіт – це педагогіка, психологія, фахові методики навчання. Тематика курсових робіт студентів повинна відповідати завданням навчальних дисциплін, а також пов’язуватися з практичними потребами обраного фаху.

Матеріали

Адреса курсу http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=87

 

У цьому електронному курсі Ви можете знайти практичні рекомендації щодо написання студентських наукових (курсових) робіт. Дотримуючися графіку вказаного у електронному курсі – Ви зможете вчасно здати науковому керівнику (викладачу) на перевірку свою роботу.

У деяких розділах Ви можете обговорювати зі студентами загальні та спільні питання.

Якщо Ви хочете доєднатися до учасників курсу звертайтеся до Бущака І.М.  ihor.bushchak@lnu.edu.ua

Силабус:

Завантажити силабус