Логоритміка

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
54ArrayФПЛ-32

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
54ФПЛ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
56ФПЛ-32

Опис курсу

Мета – сприяння загальному розвитку особистості студента та підготовка їх до проведення логоритмічних занять в корекційній роботі. Розвинути музичний слух та емоційну чуйність, активізувати розумову та мовленнєву діяльність, вдосконалюючи рух;  стимулювати емоційно-образні уявлення.

Завдання – ознайомити студентів з методикою розвитку і корекції рухової сфери, довільної поведінки та мовленнєвої функції в осіб з патологіями мовлення.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • особливості розвитку моторики у дітей з різними вадами мовлення;
 • методику проведення логоритмічних занять з дітьми із різними порушеннями мовленнєвого розвитку та психоемоційної сфери.

вміти:

 • здійснювати розвиток, корекцію або відновлення рухової функції в осіб з мовленнєвою патологією;
 • проводити логоритмічні вправи та ігри;
 • методично правильно будувати логоритмічне заняття з логопатами різних вікових груп;
 • складати план-конспект занять з логоритміки.

Рекомендована література

 1. Абелева И.Ю., Голубева Л.П., Евгенова А.Я., Синицына Н.Ф., Смирнова М.В. В помощь взрослым заикающимся: Пособие для самостоятельной работы/И.Абелева, Л.Голубева, А.Синицина – М. :Просвещение, 1969. – 124 с.
 2. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения/Е Алябьева – М. : Творческий центр, 2005. – 125 с.
 3. Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритміка/Р.Бабушкина, О.Кислякова – СПб. 2005. – 210с.
 4. В. В. Тарасун, М. В. Шевченко «Развитие понимания речи у младших школьников с речевым недоразвитием»/В.Тарасун, М.Шевченко – Київ : РУМК, 1992. – 160с.
 5. Ветлужна Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду/Н.Ветлужна– М: Просвещение, – 235с.
 6. Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у детей дошкольного возраста/Г.Волкова – М., 1983. – 152с.
 7. Волкова Г.А. Логопедическая практика /Г.Волкова – М. : Просвещение. – – 188 с.
 8. Гандзюк С. Логоритміка – система рухових вправ // Дошк. виховання. – №1. – 2012. – С.28-34.
 9. Гуріна О.В. Психологічна компетентність учителя в роботі з гіперактивними дітьми. // Початкове навчання та виховання, – № 5 (81), 2006. – C. 27-32.
 10. Демченко І. Творчий розвиток учнів початкової школи засобами мистецтва. // Початкова школа. – № 7, 2003. – С. 13-19.
 11. Єрохіна А. Дидактична гра як засіб активізації навчання на уроках музики. // Початкова школа. – № 4, 1997. – С. 26-29.
 12. Забара О.В. З історії виникнення логопедичної ритміки //Логопед. – №10. – 2012. – С. 8-13.
 13. Картушина М. Ю. Логоритміка для малюків /М.Картушина – К. : ТЦ Сфера, 2005. – 234 с.
 14. Касицына М.А., Бородина И.Г. Комплекс практических материалов и технология работы с детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР /М.Касицина, И.Бородина – М. : ГНОМ и Д, 2005. – 92с.
 15. Кузнецова К. Логопедична ритміка в іграх та вправах для дітей з важкими вадами мови/К.Кузнецова – К.:Шкільний світ, 2004. – 136с.
 16. Липа В.А. Психологические аспекты педагогической коррекции. Учебное пособие /В Липа – Славянск, 2000. – 162с.
 17. Лопухіна І.С. Логопедія: мова, ритм, рух. – СПБ: 1997.
 18. Тихонина Т.А., Липа В.А. Методические рекомендации по проведению уроков ритмики во вспомогательной школе. / Т.Тихонина , В.Липа. – К.: РУМК, 1993. – 186с.
 19. Нарушение речи и голоса / Сб. под ред. С.С. Ляпидевского. – М. :Творческий центр, 1975. – 128с.
 20. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога /Р.Овчарова − М.: Просвещение,1996. – 215с.
 21. Савіна Л. П. Пальчикова гімнастика для розвитку мовлення дошкільнят [Текст] : посіб. для батьків і педагогів: Програма навчання в дит. садку / Лідія Павлівна Савіна. – К. : Школа, 2001. – 48 с.
 22. Селиверстов В.И. Игры в логопедической работе с детьми. /Владимир Селіверстов; Київ : Радянська школа, 1985. – 84с.
 23. Сиротюк А. Розвивальна кінезіологічна програма. // Психолог. – № 46, 2003. – С.36-44.
 24. Сосна В.Ю., Рабиен Э.М. Ритмическая гимнастика /В.Сосна, Е.Рабиен.– К. : Рад. школа, 1992. – 212с.
 25. Сторковская Л.В. Подвижные игры в терапии больных и ослабленных детей/ Л. Сторковская: Москва; – 94с.
 26. Чистякова М.И. Психогимнастика. / Под ред. М.И. Буянова. /М.Чистякова. – М.:Творческий центр,1990. – 130с.
 27. Школьник С.Я. Мовні віршовані ігри та вправи з музичним супроводом для дітей, що мають вади мовлення /С.Школьник – Харків: 1999. – 86с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму