Малюнок, живопис (012 «Дошкільна освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Немає
31Іспит
42Немає
51Немає
62Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
66Новосельська Н. Т.ФПД-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
290ФПД-11
330ФПД-21
ФПД-22
460ФПД-21
ФПД-22
530ФПД-31Новосельська Н. Т.
660ФПД-31Новосельська Н. Т.

Опис курсу

Мета курсу: забезпечити майбутніх вихователів знаннями теоретично обґрунтованих і практично перевірених шляхів і методів виховання на заняттях з образотворчої діяльності; прищепити навички використання найбільш раціональних й ефективних методів і прийомів навчання дітей мистецтву, розвивати в студентів уміння застосовувати теоретичні знання в практиці; формувати комплекс ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

Завдання курсу:

Формування емоційно-естетичного досвіду студентів, культури почуттів, елементарних світоглядних орієнтацій та оцінних суджень, основ національної та громадянської свідомості; особистісно-позитивного, художньо-естетичного сприйняття дійсності на основі емоційно-чуттєвого досвіду, здатності до художнього мислення та творчої активності; художньої компетентності студентів у процесі засвоєння основ образотворчої грамоти; елементарних умінь та навичок використовувати художні техніки та матеріали, засоби художньої виразності у власній творчій діяльності.

Розвиток чуттєво-емоційної сфери, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища; універсальних особистісних якостей та здібностей: образного мислення, уяви, фантазії, спостережливості, зорової пам’яті, художнього смаку та сприйняття кольору, форми, ритму, фактури поверхні тощо; художньо-практичних умінь, навичок та вміння використовувати набуті знання у самостійній художній діяльності.

Засвоєння знань про образотворче мистецтво та його роль у житті суспільства, культурному середовищі; основних понять з курсу образотворчого мистецтва  через сприйняття композиції, форми, кольору,  об’єму, простору тощо; елементарних знань  про специфіку художньо-образної мови різних видів образотворчого мистецтва та виражальні можливості художніх технік і матеріалів.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Питання на залік

Питання на іспит

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму