Менеджмент соціальної роботи

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Фалинська З. З.ФПС-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПС-31

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент соціальної роботи» є оволодіння студентами знаннями про суть і технологію менеджменту соціальної роботи.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Менеджмент соціальної роботи» є опанування студентами теорією та практикою менеджменту соціальної роботи.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

 • Генезу менеджменту соціальної роботи;
 • Теорію та технології менеджменту соціальної роботи;
 • Інноваційні технології менеджменту соціальної роботи;

вміти:

 • Здійснювати управлінську діяльність у соціальній сфері;
 • Приймати та реалізовувати управлінські рішення;
 • Впроваджувати інноваційні технології в менеджменті соціальної роботи.

Рекомендована література

 1. Главацька О.Л. Менеджмент соціальної роботи : Курс лекцій / О.Л.Главацька. – Тернопіль, ТДПУ, 2009. – 65 c.
 2. Зарецкий А.Д. Менеджмент социальной работы : учебное пособие / А.Д.Зарецкий. – Ростов : Феникс, 2008. –187с.
 3. Крижко В.В., Павлютенков Є.М. Менеджмент в освіті. Навч.-методичний посібник / В.В.Крижко. – К., 1998.– 192 с.
 4. Лукашевич М.П. Менеджмент соціальної роботи: теорія і практика : Навч.посіб. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – К. : Каравелла, 2007. – 236с.
 5. Олійник С.У. Теорія та практика менеджменту персоналу : підручник / С.У.Олійник; Нар.укр.акад. – Х. : Вид-во НУА, 2013. – 375с.
 6. Освітній менеджмент : Навчальний посібник / за ред. Л.Даниленко, Л.Карамушки. – К., 2003. – 400с.
 7. Осовська Г. Основи менеджменту / Г.Осовська. – Житомир : ЖГП, 1998. – 310с.
 8. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / [І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Харченко та ін.]. – К. : Центр видавничої літератури, 2004.– 256с.
 9. Тимошко Г.М. Менеджмент соціальної роботи : навчальний посібник / Т.М.Тимошко. – Ніжин : Видавець ППМ.М., 2011.– 308с.
 10. Тимошко Г.М. Організація діяльності державних і спеціалізованих служб : навчальний посібник / Г.М.Тимошко. – Ніжин : ВидавецьППМ.М., 2011.– 248с.
 11. Управлінські аспекти соціальної роботи : Курс лекцій. –МАУП, 2000.
 12. ШендеровськийК.С. Тактичний менеджмент соціальної служби : Посібник для керівників соціальних служб / К.С.Шендеровський. – К., 2011. –222 с.
 13. Шендеровський К.С. Управління соціальною роботою з дітьми та молоддю. Менеджмент соціальної служби / К.С.Шендеровський. – К., 2002. – 158 с.

Матеріали

Опис  навчальної дисципліни
Робоча програма (2020/2021)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Робоча програма 2020/2021 н.р.

Завантажити силабус

Силабус: 2020/2021 н.р.

Завантажити силабус