Менеджмент в освіті

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1216доцент Заячук Ю. Д.ФПШ-61

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
128ФПШ-61доцент Заячук Ю. Д.

Опис курсу

Для студентів VI курсу факультету педагогічної освіти, напряму підготовки 8.01010201 “Початкова освіта”.

Метою курсу є надання студентам систематизованих знань з теорії і практики освітнього менеджменту, інноваційного освітнього менеджменту, шкільного менеджменту, формування комплексних компетенцій менеджера освіти, розвиток організаторських здібностей, системного, творчого, аналітичного мислення та сприяння формуванню вмінь створювати психологічно комфортну атмосферу та підтримувати дух партнерства в навчальному закладі. Крім того, курс присвячено окресленню задач менеджменту вищої школи, питанню стратегії розвитку вищого навчального закладу, в тому числі інтернаціоналізації як однієї з них, а також аналізу європейської реформи в галузі освітнього менеджменту та управління вищими навчальними закладами як важливої частини трансформації сучасної вищої освіти.

Рекомендована література

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму