Методика інтегрованого навчання (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
76Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
728Войтович А. Ю.ФПШ-41, ФПШ-42, ФПШ-43

Опис курсу

Програма курсу «Методика інтегрованого навчання» розроблена для  здобувачів закладу вищої освіти ІV-го курсу факультету педагогічної освіти відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 013 «Початкова освіта».

Мета курсу:  

Мета даного курсу – формування у здобувачів закладу вищої освіти наукового розуміння проблеми інтеграції, її змісту, видів, методів, форм та засобів з урахуванням таких чинників: функції, мети, мотивації, способів об’єднання навчального матеріалу в єдине ціле на основі тематичних зв’язків і діяльнісного підходу у навчанні та вихованні; формування готовності до інтегрованого  навчання у практику початкової школи.

Рекомендована література

Рекомендована література

Інформаційні ресурси

Матеріали

Навчально-методичні матеріали

Карта оцінювання

Розподіл балів,які отримують здобувачі закладу вищої освіти

Семестровий план навчальної дисципліни

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму