Методика навчання іноземної мови в ДНЗ (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51Немає
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
512ArrayФПД-31
618ArrayФПД-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
66ФПД-31

Опис курсу

На сучасному етапі одним із найважливіших напрямів розвитку раціональної освіти в Україні є реформування системи навчання іноземних мов. Останніми роками в Україні набуло широкого розповсюдження навчання іноземних мов дітей дошкільного віку. Групи з вивчення іноземної мови створено у багатьох дошкільних закладах, у сфері освітніх послуг. Проводиться індивідуальне навчання методом “гувернантки”.

Програма з курсу “Методика навчання іноземної мови в ДНЗ” призначається для підготовки студентів І бакалаврського рівня вищої освіти, галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта.

 

 

 

 

Рекомендована література

література

 

 

Матеріали

методичні рекомендації

індивідуальні завдання

тестові завдання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму