Суспільствознавство та громадянська освіта з методикою навчання (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Проц  М. О.ФПШ-31, ФПШ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПШ-31доцент Василенко І. Я.
ФПШ-32доцент Василенко І. Я.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Суспільствознавство та громадянська освіта з методикою навчання», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр за спеціальністю 013 «Початкова освіта». Програма курсу «Суспільствознавство та громадянська освіта з методикою навчання»  розроблена для здобувачів закладу вищої освіти ІІІ-го курсу факультету педагогічної освіти.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є  педагогічний процес навчання в початковій школі, викладання вчителем та засвоєння учнями громадський та соціальних компетентностей.

Метою викладання навчальної дисципліни є теоретична і практична підготовка майбутніх вчителів початкових класів методики ознайомлення учнів з суспільством, формування професійної компетенції в громадянській та історичній  освітній галузі.

Рекомендована література

Базова література. 2020

Допоміжна література 2020

Інформаційні ресурси 2020

Літературні джерела до змістового модуля 3

Матеріали

 

 

 

Силабус: Суспільствознавство і громадянська освіта з методикою навчання

Завантажити силабус