Методика навчання суспільствознавства (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Проц М. О.ФПШ-31, ФПШ-32, ФПШ-33

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632ФПШ-31доцент Василенко І. Я.
ФПШ-32доцент Василенко І. Я.
ФПШ-33доцент Василенко І. Я.

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання суспільствознавства», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр за спеціальність 013 «Початкова освіта». Програма курсу «Методика навчання суспільствознавства»  розроблена для здобувачів закладу вищої освіти ІІІ-го курсу факультету педагогічної освіти.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є  педагогічний процес навчання в початковій школі, викладання вчителем та засвоєння учнями громадський та соціальних компетентностей.

Метою викладання навчальної дисципліни є теоретична і практична підготовка майбутніх вчителів початкових класів методики ознайомлення учнів з суспільством, формування професійної компетенції в громадянській та історичній  освітній галузі.

Рекомендована література

Інформаційні ресурси 

Базова література 

Допоміжна література 

 

Рекомендована література

Матеріали

Тестові завдання до іспиту 2019-2020 н.р.

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму