Методика викладання фахових дисциплін (ф-т журналістики)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент П'ятакова Г. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116доцент П'ятакова Г. П.

Опис курсу

Сучасний етап розвитку освіти вимагає радикальних змін у навчально-виховному процесі ВНЗ, використання в інноваційній діяльності викладача таких технологій, методів, засобів, які сприяли б реалізації інтелектуально-духовного потенціалу студентів.

З цією метою розроблено робочу навчальну програму дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін», яка призначена для магістрантів. У процесі лекційного курсу, проведення практично-семінарських занять магістранти з допомогою викладачів оволодіють методами наукового пізнання, ознайомляться з логікою навчального процесу, здобудуть досвід аналізувати цей процес й передбачати його подальший розвиток.Магістр має засвоїти не лише основні закони, категорії, принципи, методи, засоби навчально-виховного процесу, але й уміти на практиці провести лекіційне та семінарське заняття, доцільно обрати та поєднати методи та прийоми. Курс передбачає ознайомлення магістрантів з інтерактивними методиками, що дасть можливість досягти досконалого рівня майстерності та наблизитися до формування свого стилю викладання у вищій школі.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Навчально-методичні матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму