Організація та керівництво методичною роботою у закладах дошкільної освіти (013 Початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Мачинська Н. І.ФПШ-51,

Опис курсу

Структура навчальної дисципліни визначається як специфікою підготовки фахівця, так і змістом методичної роботи в дошкільній освіті.
Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних підходів до організації методичної роботи з педагогами ЗДО на різних рівнях – у закладі дошкільної освіти, в районі, місті, державі.

Основні завдання викладання дисципліни:

 • ознайомлення студентів з теоретичними основами і основними поняттями методичної роботи в системі дошкільної освіти;
 • оволодіння студентами уміннями організовувати та моделювати різні методичні заходи з педагогами в ДНЗ та в районі;
 • формування організаційно-педагогічних умінь студентів;
 • оволодіння навичками самостійної роботи з нормативно-правовими документами та науково-методичною літературою;
 • вправляння студентів у використанні отриманих знань і умінь в практиці організації методичної роботи;
 • оволодіння методикою науково-методичної та науково-дослідної роботи з актуальних проблем дисципліни.

Рекомендована література

Рекомендована література

Основна:

 1. Калуська Л. Науково-методична робота в дошкільному навчальному закладі [Практико-орієнтований посібник] / Л.Калуська,М. Отрощенко, І.Вірстюк.- К.: Шк. світ, 2011.-192с.
 2. Керівництво дошкільним навчальним закладом: Інформ.-метод. матеріали на допомогу керівникові ДНЗ/ Упор. Н.Майор, Ю.Манилюк та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2006.- 168с.
 3. Методичний кабінет у дитячому садку – К.: Шк.світ, 2008.- 128с. (Бібліотека «Шкільного світу»).
 4. Низковська О. Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу – очікуваний документ для методичної служби ДНЗ // Вихователь-методист дошкільного закладу.-2011.-№01.- С.4-13.
 5. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навчальний посібник.- К.: Знання, 2006.- 365с.

 

Додаткова:

 1.  Коваленко О. Моніторинг якості дошкільної освіти як проблема / Моніторинг якості освіти: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.- практ. конфер.[Редкол.: В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа та ін.].- К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009.-С.92-96.
 2. Коваленко О. Невичерпне джерело (Ідеї С.Ф.Русової в організації методичної роботи з педагогами дошкільних навчальних закладів) // Управління школою.-2005.-№22-24(106-108).- серпень.- С.10-12.
 3. Настільна книга вихователя-методиста ДНЗ / укл. О.А.Рудік. – Х.: Вид.група «Основа», 2010.- 331 с.
 4. Омельяненко Н. Вихователь-методист: вимоги до посади //
  Вихователь-методист дошкільного закладу.-2009.-№1.- С.20-25.
 5. Романюк І.А. Аналіз, планування, контроль як функції управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу.- Тернопіль: Мандрівець, 2012.-280 с.
 6. Терещенко І. Методист – друг і порадник // Дитячий садок. – 2005.-
  №31(319).- серпень.- 55с.(спецвипуск).
 7. Терещенко І. Системний підхід до організації методичної роботи в ДНЗ
  // Дитячий садок. – 2005.-№8(296).-лютий.-С.22-28.

Матеріали

Інформаційні ресурси

 1. Департамент загальної середньої та дошкільної освіти МОН України: http://www.mon.gov.ua/ua/department/department-of-secondary-and-primary- education/
 2. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України
  http://iitzo.gov.ua/biblioteka/
 3. Департамент освіти і науки, молоді та спорту м.Києва
  http://don.kievcity.gov.ua/
 4. Електронний репозиторій публікацій професорсько-викладацького колективу Київського університету імені Бориса Грінченка http://kubg.edu.ua/2012-08-15-10-06-19.html
 5. Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка http://ippo.kubg.edu.ua/
 6. Науково-методичний центр м. Славутича Київської області
  http://metodistdnz.at.ua/news/z_pershoveresnem/2014-09-01-209
 7. Зв»язки з громадськістю Науково-методичного центр Голосіївського РУОН м.Києва – (діти передали свої малюнки на передову)
  http://www.youtube.com/watch?v=_JtMfIi7R_4&list=UU2oGvjIJwxn1KeZR3 JtE-uQ –
 8. Районний семінар http://www.youtube.com/watch?v=BusZ_H-FHWo
 9. Засідання районного методичного об»єднання
  http://www.youtube.com/watch?v=2Z27tiGWpHI –
 10. Міський науково-практичний семінар
  http://www.youtube.com/watch?v=2QfjK_-LX3c
 11. Педрада www.pedrada.com.ua
 12. http://dytyna.info/education/video/any/1714