Моделі та технології соціально-реабілітаційної роботи

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7доцент Ферт О. Г.ФПШ-44
8доцент Ферт О. Г.ФПШ-44

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

З огляду на зростання негативної  динаміки наявності дітей з особливими освітніми потребами та зменшенням  кількості учнів  у спеціальних закладах, за даними Державного комітету статистики України, постає питання щодо розвитку мережі відповідних послуг за місцем проживання із забезпеченням  соціально-педагогічного супроводу.

Мета навчальної дисципліни полягає в психолого-педагогічній орієнтації студентів на майбутню фахову педагогічну діяльність , її зміст, специфіку та важливість у сучасному суспільстві, а також розвитку професійних морально-етичних якостей, необхідних для фахового самовдосконалення та саморозвитку майбутнього  педагога.

Завдання курсу: засвоєння теоретичних і практичних основ курсу; створення бази знань, умінь, навичок, необхідної для роботи в сучасному  освітньому середовищі; підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» до педагогічної діяльності в  навчальних закладах в тому числі з інклюзивною формою навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: понятійно-термінологічний апарат соціально-педагогічної діяльності в сучасних умовах; головні професійні вимоги до фахівця, який  працює у загальноосвітньому або спеціальному навчальному закладі; сучасні філософські засади педагогічної діяльності в контексті інклюзії; роль соціального вміння у навчанні і вихованні дитини; роль облаштування навчального середовища для продуктивного навчання дітей в інклюзивному класі; методи, прийоми, засоби і форми організації навчання учнів з різними особливостями психофізичного розвитку; ролдь сімейного виховання та методику роботи з родиною дитини соціально вразливих категорій

вміти: аналізувати та оцінювати навчальні можливості дитини; організовувати спілкування з дітьми різного віку та рівня психофізичного розвитку та родиною дитини з особливими потребами

                                     

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму