Теорія та методика музичного виховання (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Призванська Р. А.ФПД-41, ФПД-42

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФПД-41Бущак І. М.
ФПД-42Бущак І. М.

Опис курсу

Мета вивчення курсу: розкриття сучасних наукових концепцій, понять, знань, методик та методів, на основі яких відбувається процес музично-естетичного виховання, навчання, освіти і розвитку дітей раннього і дошкільного віку, засвоєння, усвідомлення та практична реалізація майбутніми фахівцями теоретичних, методичних і практичних основ музичного виховання дітей раннього і дошкільного віку, закономірностей процесу музичного розвитку дошкільників, умов організації музично-педагогічної роботи з дітьми.

Завдання курсу:
методичні: формувати в майбутніх педагогів дошкільної освіти функціональні та спеціальні знання і вміння, художньо-естетичну цілісну систему знань щодо поняття музичної культури в сучасних умовах; наповнювати зміст музичного виховання культурно-історичними надбаннями українського народу;
пізнавальні: знати філософські засади основ теорії навчання, теоретичні основи навчання, освіти й виховання;
практичні: виховувати культуру спілкування; залучати до творчої діяльності в різних видах педагогічної діяльності з музичного виховання у дошкільному навчальному закладі, розвивати національну музичну духовно-практичну активність, зокрема вміло підбирати методи, засоби, форми навчання учнів, забезпечувати розвиток їх творчих можливостей, здібностей.

Рекомендована література

Базова
 1. «Дитячі пісні та речитативи(Українська народна творчість)»Упорядники: Довженко Г.В., Луганська К.М., ред.: Бріцина О.М., Київ „Наукова думка”, 1991.
 2. «Українське дошкілля. Пісні, ігри, ганці, вірші й загадки.», Київ „Музична Україна”, 1991.
 3. Амлінська Р.С. „Музичні інструменти і іграшки”. Київ „Музична Україна”, 1986
 4. Барабаш О., Калуська Л., Яновоська О., „Свята та розваги в дитячому садку”. Київ „Освіта”. 1995.
 5. Верховинець В.М. „Весняночка. Ігри з піснями”. Київ „Музична Україна”, 1986
 6. Ветлугіна Н.А. „Музичний розвиток дитини.”, Київ „Музична Україна”, 1973.
 7. Енциклопедія дитячого свята. Сценарії свят / Н.В.Кулинич, Л.В.Савченко. – Х.: Вид.група “Основа”, 2008. – 272 с.
 8. Колесса Ф. „Шкільний співаник”,Київ „Музична Україна”, 1991.
 9. Рудченко І., Шоломовнч С. „Розваги та театралізовані ігри в дитячому садку “, Київ „Музична Україна”, 1986
 10. Степовий Я. „Проліски. Пісні для дітей.”,Київ „Мистецтво”, 1955.
Допоміжна
 1. Верховинець В.М.. Весняночка. Ігри з піснями для дітей дошкільного і молодшого шкільною віку. -К.: 1989. -335 С.
 2. Ветлугіна Н.О. Музичний розвиток дитини; – К.: 1978-253 С.
 3. Леонтович М.Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України. – К.: 1989. – 133С.
 4. Тайнель Е. 3. Музичне виховання за методом відносної сольмізації. – Дрогобич: 2001. – 208 С

Матеріали

Силабус