Практикум з навчання музичної діяльності в ЗДО

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Залік

Опис курсу

Практикум з навчання музичної діяльності в ЗДО – вибірковий курс, передбачає реалізацію важливої потреби освітнього процесу – формування творчої та цілісної особистості, яка володіє культуриними компетентностями, розвиток його інтелекту, комунікативних здібностей, навчання основних методів і прийомів роботи з дітьми у музичному вихованні.

Студенти, які виберуть дисциппліну для вивчення, сформують навички організаціх проєктів, програм та подій для здобуття музичної освіти дітьми дошкільного віку.

Стань професійним організатором чи аніматором музичних подій для дітей дошкільного віку

Метою дисципліни є формування навичок організації музичної діяльності у закладі дошкільної освіти,

Мета вибіркового курсу зумовлена потребою познайомити студентів з важливими навичками організації музичної навчальної та виховної діяльності, сформувати вміння практично застосовувати сучасні педагогічні технології у процесі вивчення музичного мистецтва в у закладі дошкільної освіти.

Завдання:

 • засвоїти практичні навички володіння теорією і методикою музичного виховання в ігрових формах навчання;
 • вивчити музичний репертуар з основних видів діяльності дошкільнят;
 • вивчення новітніх досягнень культури та передового досвіду, впровадження його в навчальний процес.

Рекомендована література

 1. Багацький М.В. Як ти знаєш музику? Музично-дидактичні ігри. – К.: Перше і друге видання «Музична Україна», 1998.
 2. Балабан О. Комп`ютерне навчання на уроках музики. – Рідна школа, 2002. -№4.-с.64- 65.
  Горбенко С. С. Навчально-наукова діяльність студентів з методики музичного виховання: Навчально-методичний посібник / С.С.Горбенко. – К: Освіта України, 2010. – 180 с.
 3. Грица С.Й. Мелос української народної епіки. — К., 1979.
 4. Дорошенко Т. Дитяча опера як засіб музичного виховання. – Початкова школа 1999 р. № 11.
 5. Іваницький А.І. Українська народна музична творчість. — К.: Муз. Україна, 1990.
  Калинова сопілочка: Вибраний музичний репертуар для дітей дошкільного віку [навчальний посібник] /Юзюк Н.Ф., Кукул О.М. . – Львів, ІМЦО м. Львова, 2018 – 88с.
 6. Олексюк О. М. Музична педагогіка: Навчальний посібник / О.М.Олексюк. – К.: КНУКіМ, 2006. – 188 с.
 7. Ростовський О.Я. Теорія і методика музичної освіти: Навч. – метод.посібник./ О. Я. Ростовський. –Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 640 с.
 8. Федорчук В. Сучасний підхід до організації музично-пізнавальної діяльності. – Початкова школа, 2001. -№2. -с.41-43.

Матеріали

Силабус дисципліни (лише для перегляду, доступ для користувачів у lnu edu ua)