Образотворче мистецтво з методикою навчання (013 «Початкова освіта»)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Новосельська Н. Т.ФПШ-31, ФПШ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПШ-31Новосельська Н. Т.
ФПШ-32Новосельська Н. Т.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Образотворче мистецтво з методикою навчання» є осягнення майбутніми вчителями сутності художньої творчості, опанування теоретичних та практичних основ просторових мистецтв, а також оволодіння методикою управління образотворчою діяльністю дитини та сучасними технологіями навчання художньо-естетичної діяльності в початковій загальноосвітній школі.

Завдання курсу:

Формування емоційно-естетичного досвіду студентів, культури почуттів, елементарних світоглядних орієнтацій та оцінних суджень, основ національної та громадянської свідомості; особистісно-позитивного, художньо-естетичного сприйняття дійсності на основі емоційно-чуттєвого досвіду, здатності до художнього мислення та творчої активності; художньої компетентності студентів у процесі засвоєння основ образотворчої грамоти; елементарних умінь та навичок використовувати художні техніки та матеріали, засоби художньої виразності у власній творчій діяльності.

Розвиток чуттєво-емоційної сфери, здатності розуміти та інтерпретувати твори мистецтва, оцінювати естетичні явища; універсальних особистісних якостей та здібностей: образного мислення, уяви, фантазії, спостережливості, зорової пам’яті, художнього смаку та сприйняття кольору, форми, ритму, фактури поверхні тощо; художньо-практичних умінь, навичок та вміння використовувати набуті знання у самостійній художній діяльності.

Засвоєння знань про образотворче мистецтво та його роль у житті суспільства, культурному середовищі; основних понять з курсу образотворчого мистецтва  через сприйняття композиції, форми, кольору,  об’єму, простору тощо; елементарних знань  про специфіку художньо-образної мови різних видів образотворчого мистецтва та виражальні можливості художніх технік і матеріалів.

Рекомендована література

Основна та допоміжна література

 

Матеріали

Методичні матеріали до практичних занять

Методичні матеріали до самостійної роботи студентів

Робоча програма

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус