Організація інклюзивного освітнього простору

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент, доцент Федина В. С.ФПО-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФПО-51доцент, доцент Федина В. С.

Опис курсу

Метою викладання формування систематизованих наукових уявлень про сутність, основні завдання, напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми, які мають особливі потреби.
Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у студентів загальнокультурних та професійних компетенцій соціальних педагогів, необхідних для ефективної діяльності в якості організаторів та виконавців програм інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку; формування фахової компетентності: організаційну, теоретико-методологічну, психолого-педагогічну, методичну, спеціально-педагогічну, спеціально-методичну, проектувальну, консультативну, компетентність у сфері інклюзивного навчання; забезпечення набуття практичних навичок у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

Рекомендована література

Основна література

1.      Білецька, І. Інклюзивне навчання: перші кроки в Україні / І. Білецька // Дошкільне виховання. – 2007. – №4. – С. 12-15.

2.      Бліц-інтерв’ю учасників Всеукраїнського круглого столу “Психолого-соціальні аспекти інклюзивної освіти: за і проти” // Соціальний педагог(Шкільний світ). – 2010.- №5. – С. 13-21.

3.      Будяк, Л. Реформування освітнього закладу як соціально-культурний чинник трансформації сільської громади / Л. Будяк // Дефектологія. – 2009. – №2. – С. 11-13.

4.      Валентик, Н. Інклюзивна освіта: за і проти / Н. Валентик // Директор школи (Шкільний світ). – 2010. – №14/15. – С. 45-58.

5.      Валицкая, А.П. Инклюзивное образование — образование для всех / А.П. Валицкая, В.А. Рабош // Социальная педагогика. – 2009. – №1. – С. 18-22.

Допоміжна література

6.      Варава, В. Інклюзивна освіта: готовність номер один? / В. Варава // Завуч (Шкільний світ). – 2010. – №15. – С. 3-4.

7.      Ворон, М. Інклюзивна освіта: українські реалії / М. Ворон, Ю. Кавун // Підручник для директора. – 2006. – №6. – С. 66-71.

8.      Депплер, Д. Переосмислюючи допоміжні послуги спеціалістів в інклюзивних класах / Д. Деплер, Т. Лорман, У. Шарма // Дефектологія. – 2009. – №3. – С. 9-12.. – Бібліогр.: с. 13-14.

9.      Дорохова, Е.С. Организация инклюзивного образования в системе дополнительного образования для детей / Е.С. Дорохова // Методист. – 2009. – №7. – С. 28-33.

10.  Здоров’я через освіту: спецвипуск // Завуч(Шкільний світ). – 2008. – №19/20. – С.1-60.

11.  Ілляшенко, Т. Інтеграція дітей з особливими потребами / Т. Ілляшенко // Директор школи (Шкільний світ). – 2009. – №34. – С. 1,20-24.

12.  Інклюзивна модель освіти: методологічні засади // Підручник для директора. – 2010. – №2. – С. 62-72.

13.  Інклюзивна освіта в законодавчому просторі // Відкритий урок: Розробки. Технології. Досвід. – 2009. – №10. – С. 88-89.

14.  Колупаєва, А.  Інклюзивна освіта як модель соціального устрою / А. Колупаєва // Дефектологія. – 2009. – №4. – С. 3-4.

15.  Колупаєва, А. Засадничі понятійно-термінологічні визначення інклюзивної освіти / А. Колупаєва // Дефектологія. – 2009. – №2. – С. 3-8.

16.Концепція розвитку інклюзивної освіти // Дефектолог(Шкільний світ). – 2010. – №3. – С. 3-5.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус