Організація управління навчальним процесом в ЗЗСО (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Мищишин І. Я.ФПШ-51, ФПШ-51з

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ФПШ-51Троханяк  Н. А.
ФПШ-51здоцент Мищишин І. Я.

Опис курсу

Курс розроблений для студентів освітнього рівня магістр факультету педагогічної освіти. Викладання курсу спрямоване на набуття студентами ґрунтовних знань та умінь, необхідних для здійснення успішної управлінської діяльності в середовищі закладів освіти. У курсі представлено огляд теоретичних управлінських концепцій, прницпиів, методів, нормативних засад, технологічних процесів та інструментів й створено умови для формування практичних умінь і навичок.

Рекомендована література

Література

Матеріали

метУправлпочатк19-20

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус

Завантажити силабус