Організація і управління у початковій школі (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
81.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816Войтович А. Ю.ФПШ-41, ФПШ-42, ФПШ-43, ФПШ-44

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814ФПШ-41
ФПШ-42
ФПШ-43
ФПШ-44

Опис курсу

Програма вивчення навчальної дисципліни «Організація і управління в початковій школі» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки напряму бакалавра спеціальності 6.010102 (013) «Початкова освіта».

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з організацією, змістом, принципами та методами управління системою національної освіти. Сформувати у студентів знання і уміння в галузі педагогічного керування.

Завдання навчальної дисципліни:

  • вивчення теоретичних основ і передового досвіду управління в системі освіти;
  • формування у студентів знань про методи й прийоми організації та керівництва колективом освітньої установи, особливості системи внутрішньошкільного управління, зміст процесу управління загальноосвітнім навчальним закладом;
  • вивчення нормативних документів, що стосуються державно-суспільної системи управління освітою, організації роботи освітньої установи, атестації працівників загальноосвітнього навчального закладу;
  • формування організаційно-методичних умінь, навичок самостійної роботи з літературою й нормативними документами;
  • формування й подальший розвиток у студентів аналітичних, оцінювальних та інших умінь, необхідних педагогові у його професійній діяльності.

Рекомендована література

Базова література

Допоміжна література

Матеріали

Питання до заліку

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму