Основи хореографії та сучасні танці (6.010101 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
61Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
610Призванська Р. А.ФПД-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
638ФПД-32Призванська Р. А.

Опис курсу

    Мета та завдання навчальної дисципліни

 

 

 

 Мета навчальної дисципліни – підготовка студентів до оволодіння основами хореографічної майстерності, методикою навчання рухів, постановкою хореографічних номерів у початкових класах; ознайомлення іх із здобутками національного і світового хореографічного мистецтва; створення необхідних і достатніх для студентів знань з ритміки та хореографії, формування мистецької активності і естетичного ставлення до мистецтва танцю, елементарної хореографічної культури.

 

 

Завдання навчальної дисципліни:

 • формування системи уявлень, понять, знань про синкретичну та синтезовану сутність хореографічного мистецтва, емоційно-образну пластику і виразні танцювальні рухи як спеціальну мову хореографічного мистецтва, про естетичний потенціал рухів людини, індивідуально спрямовану мову танців;
 • закладення основ танцювальності, правильного виконання танцювальних рухів, набуття культури рухів;
 • набуття творчих умінь успішного застосування танцювальних рухів у хореографічній діяльності;
 • формування системи навичок організації різних видів діяльності у початковій школі на матеріалі хореографічного мистецтва.

 

В результаті вивчення даного курсу студенти набувають практичні уміння і навички:

 • використовувати різні методи і прийоми ознайомлення учнів початкових класів із хореографічними творами;
 • моделювати заняття із застосуванням творів хореографічного мистецтва;
 • включати хореографічні твори в інші напрямки навчально-виховної роботи з дітьми;
 • складати плани-конспекти занять з хореографії, написання сценаріїв до свят і тематичних концертів;
 • опрацьовувати хрестоматійну літературу та вміти аналізувати хореографічні твори для дітей.

 

 

 

 

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна:

 

 1. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами / Г. О. Березова. – К. : Муз. Украина, 2001. – 204 с.
 2. Ваганова А. Я. Основы классического танца– издание 6-е. Серия «Учебники для вузов. Специальная література». / А. Я. Ваганова. – СПб: Издательство «Лань», 2000. – 192 с.
 3. Василенко К. Ю. Композиція українського народно-сценічного танцю / К. Ю. Василенко. – К. : Мистецтво, 2000. – 96 с.
 4. Кривохижа А. М. Гармонія танцю: навч.-метод. посібн. для студентів пед. навч. закладів / А. М. Кривохижа. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – 324 с.

 

 Додаткова:

 

 1. Годовський В. М. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: методичні рекомендації, лекції, навчальна програма / В. М. Годовський, В. І. Арабська – Рівне: РДГУ, 2000. – 76 с.
 2. Голдрич О.С. Методика викладання хореографії: навч. посіб. / О. С. Голдрич – Львів: «Сполом», 2006. – 84 с.
 3. Голдрич О.С. Методика роботи з хореографічним колективом: посібник для студентів-хореографів мистецьких навчальних закладів України І-ІІ рівня акредитації. Вид. 2-е. / О. С. Голдрич – Львів: «Сполом», 2007. – 72 с.
 4. Рехліцька А. М. Класичний танець: програма навчального курсу / А. М. Рехліцька. – Херсон : Атлант. 2003. – 116 с.
 5. Станішевський Ю. В. Балетний театр України: 225 років історії / Ю. В. Станішевський. – К.: Музична Україна, 2003. -. 440 с.
 6. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю: підручник. / Л. Ю. Цвєткова. – К.: Альтепрес, 2005. – 324 с.
 7. Шевчук А.С. Дитяча хореографiя: програма та навчально-методичне забезпечення хореографiчноi дiяльностi дiтей вiд 3-7 рокiв: навчально-методичний посiбник / А.С. Шевчук . – К. : Шкiльний свiт, 2008. – 127 с

Матеріали

http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/03/Роб.прогр.осн.хор.та-суч.танці.doc

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму