Основи інформатики з методикою навчання (013 “Початкова освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Лущинська О. В.ФПШ-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФПШ-32Лущинська О. В.

Рекомендована література

 1. Антонова О.П. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти.- Режим доступу до документа: Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти» (авт. Антонова О. П.) (imzo.gov.ua)
 2. Вдовенко В.В. Методика навчання інформатики в початковій школі: Навчально-методичний посібник. –Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії» Авангард», –106с.
 3. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: http://newstandard.nus.org.ua/
 4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посібник: у 4 ч./ за ред. акад. М.І. Жалдака / Н.В. Морзе. – К.: Навчальна книга, 2004. Ч. IV: Методика навчання алгоритмізації та програмування. – 368 с
 5. Н. В. Морзе «Я досліджую світ» : підруч. для 2 кл. закладів загальної середньої освіти. Частина 2 / Н. В. Морзе, О. В. Барна. — К. : УОВЦ «Оріон», 2019. — 144 с.: іл
 6. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика навчання інформатики в початкових класах». Режим доступу: 122-21 (imzo.gov.ua)
 7. Нова українська школа: Дидактичні основи STREAMосвіти в початковій школі : Навчально-методичний посіб.
  / Сергій Вакарін. — Київ : Саміт-книга, 2021. — 144 с.
 8. Підручники з інформатики для початкової школи. Електронні версії. Режим доступу: Електронні версії підручників (imzo.gov.ua)
 9. Саган О. В. Методика навчання інформатики у початкових класах // О. В. Саган – «Інформатика в школі» №8 (104) серпень, Херсон. – 2017 – 112с.
 10. Сось Ю.Ю. Проектна науково-пізнавальна діяльність школяра в середовищі програмування Scratch. / Автор-упорядник: Сось Ю.Ю., вчитель інформатики Дубенської ЗОШ І-ІІІ ст. №3. –Дубно, 2018. –92с.
 11. Стрілецька Н. М. Методика навчання інформатики (у початковій школі): навчально-методичний посібник / Н. М. Стрілецька. – Чернігів: Видавець Лозовий В. М. 2014. -240с.
 12. Типові освітні програми [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitniprogrami-dlya-2-11-klasiv
 13. ШІСТЬ ЦЕГЛИНОК в освітньому просторі школи. Методичний посібник / Упорядник О. Рома – The LEGO Foundation, 2018. – 32 c. 

Інтернет ресурси:

Публічна та приватна інформація – YouTube

 

Матеріали

Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи

Силабус:

Завантажити силабус