Основи інклюзивної педагогіки, дефектології та практикум з логопедії

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
7доцент Ферт О. Г.ФПШ-41, ФПШ-42, ФПШ-43, ФПШ-44
8доцент Ферт О. Г.ФПШ-41, ФПШ-42, ФПШ-43, ФПШ-44

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7ФПШ-41Сало І. О.
ФПШ-42Сало І. О.
ФПШ-43Сало І. О.
ФПШ-44Сало І. О.
8ФПШ-41
ФПШ-42
ФПШ-43
ФПШ-44

Опис курсу

   

Мета навчальної дисципліни полягає в психолого-педагогічній орієнтації студентів на майбутню фахову педагогічну діяльність  у закладах з інклюзивною формою навчання, її зміст, специфіку та важливість у сучасному суспільстві, а також розвитку професійних морально-етичних якостей, необхідних для фахового самовдосконалення та саморозвитку майбутнього  педагога.

Завдання курсу: засвоєння теоретичних і практичних основ курсу; створення бази знань, умінь, навичок, необхідної для роботи в інклюзивному освітньому середовищі; підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» до педагогічної діяльності в  навчальних закладах з інклюзивною формою навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: понятійно-термінологічний апарат навчальної діяльності в умовах інклюзії; головні професійні вимоги до фахівця, який  працює у закладі з інклюзивною формою навчання; сучасні філософські засади педагогічної діяльності в контексті інклюзії; роль соціального вміння у навчанні і вихованні дитини; роль облаштування навчального середовища для продуктивного навчання дітей в інклюзивному класі; методи, прийоми, засоби і форми організації навчання учнів з різними особливостями психофізичного розвитку в інклюзивному класі;

вміти: аналізувати та оцінювати навчальні можливості дитини; організовувати спілкування з дітьми різного віку та рівня психофізичного розвитку та родиною дитини з особливими потребами, планувати процес диференційованого викладання

                                     

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму