Основи музейної педагогіки (ф-т педагогічної освіти)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
428доцент Караманов  О. В.ФПС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
428ФПС-21доцент Караманов  О. В.

Опис курсу

Мета курсу: ознайомлення майбутніх фахівців з основами музейної педагогіки – міждисциплінарної галузі знань, схеми освітньої діяльності в музеї та навколо музейному просторі, головною метою якої є передача знань (інформації, умінь, поглядів) різновіковій аудиторії, розвиток навичок творчої інтерпретації музейних предметів, практичної роботи з учнівською аудиторією на основі музейної експозиції, організації психологічно комфортного середовища, стимулювання інтересу до культурної спадщини людства.

Рекомендована література

  1. Вайдахер Ф.Загальна музеологія. Львів, 2005.
  2. Основи музейної педагогіки: Методичні вказівки і текст лекцій до спецкурсу / Уклад.Караманов О.В. Львів, 2006.
  1. Караманов О.В. Роль навчального середовища у реалізації музейно-педагогічнихпрограм і проектів// Педагогічні технології. Постметодика. – 2013. – № 3 (112) . – С. 41. –44.
  1. Музейная коммуникация: модели, технологии, практики // Под ред. В. Ю. Дукельского.– М., 2010.
  1. Педагогіка для громадянського суспільства / За ред.д-ра пед. наук Т. Кошманової.Львів, 2005.
  1. Столяров Б. П. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учебноепособие. М.,2004.
  1. Falk J. H., Dierking L. D., LearningfromtheMuseum, Walnut Creek 2000.
  2. Hooper-Greenhill E., Museums and Education, Purpose, Pedagogy, Performance, London 2007.
  3. Reichwein A. Museumspädagogishe Schriften. – Berlin, 1970.
  4. Skutnik J., Muzeum sztukiwspółczesnej jako przestrzeń edukacji, Katowice 2008.

Електронні ресурси – Матеріали сайтів Лабораторії музейної педагогіки ЛНУ (http://pedagogy.lnu.edu.ua/departments/pedagogika/museum/index.htm), Педагогічного музею України (http://pmu.in.ua/museum_pedagogics/e-libs/e-lib/)

Матеріали

Методичні матеріали для аудиторної і самостійної роботи

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму