Основи науково-педагогічних досліджень (ф-т педагогічної освіти, дошкільна освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Ковальчук Л. О.ФПД-21, ФПД-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФПД-21доцент Ковальчук Л. О.
ФПД-22Ковалишин О. І.

Опис курсу

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у засвоєнні теоретичних і практичних засад курсу, формуванні у майбутніх педагогів методологічної компетентності, ознайомленні студентів з особливостями організації науково-педагогічних досліджень (з ураху­ванням фахового спрямування). Вивчення курсу передбачає професійно-педагогічну підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” до написання різних видів наукових робіт (у т.ч. й курсових), а також проведення науково-педагогічних досліджень у початковій школі під час різних видів педагогічної практики тощо. У процесі вивчення навчальної дисципліни формується сукупність значущих для майбутнього фахівця компетенцій: загальні (інструментальні, міжособистісні і системні) компетенції та спеціальні компетенції.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму