Основи науково-педагогічних досліджень (ф-т педагогічної освіти, початкова освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Ковальчук Л. О.ФПШ-21, ФПШ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФПШ-21доцент Заячук Ю. Д.
ФПШ-22Михайлишин Р. І.

Опис курсу

Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у засвоєнні теоретичних і
практичних засад курсу, формуванні у майбутніх учителів початкових класів
методологічної компетентності, ознайомленні студентів з особливостями
організації науково-педагогічних досліджень (з урахуванням фахового
спрямування). Вивчення курсу передбачає професійно-педагогічну підготовку
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” до написання різних видів
наукових робіт (у т.ч. й курсових), а також проведення науково-педагогічних
досліджень у початковій школі під час різних видів педагогічної практики тощо. У
процесі вивчення навчальної дисципліни “Основи науково-педагогічних
досліджень” формується сукупність значущих для майбутнього фахівця
компетенцій: загальні (інструментальні, міжособистісні і системні) компетенції
та спеціальні компетенції.

Рекомендована література

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму