Основи наукової комунікації англійської мови

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Деркач Ю. Я.ФПШ-51

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФПШ-51Деркач Ю. Я.

Опис курсу

Курс призначений для магістрантів, які оволоділи іноземною мовою в обсязі програмних вимог з курсу іноземної мови для немовних спеціальностей вищих навчальних закладів, успішно склали іспит на ступінь бакалавра і продовжують навчання на здобуття ступеня магістра.

Програма передбачає : повторення фонетичних та інтонаційних норм; повторення та систематизація основних лексико-граматичних структур, які найчастіше вживаються в процесі мовлення; накопичення та систематизація словникового запасу найбільш частотних  загальновживаних слів, а також термінів, які характерні для текстів за фахом студентів; систематизацію правил синтаксичної організації мовлення; розвиток граматичних навичок, які забезпечують комунікацію; дальший розвиток умінь та навичок усного мовлення (діалогічного та монологічного) в науковому стилі; ознайомлення з деякими нормами наукового етикету, із зразками наукової та іншої кореспонденції; розвиток умінь письмового перекладу текстів за фахом; розвиток умінь та навичок усного перекладу текстів за профілем спрямування магістрантів (послідовного та синхронного); розвиток умінь та навичок дискутування та аргументування на науковій конференції; розвиток вміння вести професійну бесіду за профілем спрямування; ознайомлення з країнами, мова яких вивчається (географія, політичний устрій, культура, література).

Рекомендована література

Список рекомендованої літератури

Матеріали

Навчальний матеріал

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму