Основи педагогіки (філософський ф-т, філософія, IV курс)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Цюра С. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716доцент Цюра С. Б.

Опис курсу

Філософський факультет, спеціальність 033 філософія 

Метою викладання навчальної дисципліни “Основи педагогіки” є формування у студентів педагогічного мислення, оволодіння знаннями, уміннями й навичками психолого-педагогічного аналізу навчально-
виховного процесу, розвиток розуміння сутності педагогічної діяльності як організації взаємодії вчителя з учнями у ролі рівноправних суб’єктів, партнерів. Основними завданнями є оволодіння студентами знаннями теоретичних основ педагогічного процесу; сучасного освітнього простору; основних дидактичних систем; методів, засобів та форм організації навчання; філософських основ сучасного українського виховання; формування адекватного розуміння процесів навчання та виховання як педагогічної взаємодії суб’єктів обопільної діяльності; застосування набутих теоретичних знань у конкретних видах практичної діяльності під час проходження педагогічної практики.

Рекомендована література

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму