Основи соціалізації особистості

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Фалинська З. З.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи соціалізації особистості» є ознайомити студентів і дати їм можливість проаналізувати та зрозуміти складний процес входження людини в соціальний організм суспільства, поступового перетворення її на особистість задля формування в них умінь і навичок із сприяння соціалізації особистості.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи соціалізації особистості» є:

 • допомогти засвоїти основи знань, пов’язаних із формуванням і розвитком особистості, віковими періодами становлення людини, її самоствердженням, самореалізацією;
 • ознайомити з провідними категоріями процесу соціалізації;
 • обґрунтувати основні принципи та механізми соціалізуючого процесу;
 • розкрити складові компоненти факторів процесу соціалізації;
 • охарактеризувати найважливіші концепції стадійності процесу соціалізації;
 • формувати цілісну модель процесу соціалізації особистості впродовж усього життя.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

 • вікові особливості становлення людини;
 • специфіку самоствердження і самореалізації у процесі соціалізації особистості;
 • сутність формування й розвитку особистості;
 • основи змістового аспекту соціалізуючого процесу;
 • механізми і фактори процесу соціалізації особистості;
 • засоби соціалізації;
 • найсуттєвіші концепції і теорії розвитку особистості;
 • основні методи соціально-педагогічної діяльності задля сприяння соціалізації особистості.

вміти:

 • характеризувати вікові особливості становлення особистості;
 • виокремлювати й аналізувати змістовий аспект соціалізуючого процесу;
 • виокремлювати й аналізувати функціональний процес соціалізації;
 • здійснювати аналіз умов, що детермінують поведінку людини;
 • виокремлювати роль механізмів і факторів у процесі соціалізації особистості;
 • застосовувати на практиці соціально-педагогічні методи та основи концепцій і теорій розвитку особистості, що сприяють її адаптації до соціуму.

Рекомендована література

 1. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери/ за ред. І.Д.Звєрєвої. Київ, Сімферополь: Універсум, 2012. 536с.
 2. Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси. К., 2000, 444с.
 3. Плотніков П. Соціально-педагогічні основи соціалізації молоді промислового регіону. Д, 2004. 495с.
 4. Білецька С. Дитиноцентрована педагогіка. Теорія і практика західних країн, Х., 2008. 255с.
 5. Безпалько О. В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та учнівською молоддю в територіальній громаді: теоретико-методичні основи.К.: Наук. світ, 2006. 363с.
 6. Лукашевич М. П. Соціалізація. Виховні механізми і технології: навч.-метод, посібник, К.: ГІМН, 1998.112с.
 7. Соціальна педагогіка: навчальний посібник / за ред. А. И. Капської. К., 2000. 264 с.
 8. Куєвда В. Т. Теоретичні основи соціалізації особистості людини. Молодь і дозвілля. К., 1994.
 9. Москаленко В. Соціальна психологія. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 624 с.
 10. Зозуляк-Случик Р. В. Основи соціалізації особистості: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Р. В. Зозуляк-Случик. Івано-Франківськ : НАІР,2015. 218 с.

Матеріали

Опис навчальної дисципліни
Робоча програма (2020/2021 н.р.)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: 2020/2021 н.р.

Завантажити силабус