Основи логопедії (016 “спеціальна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: спеціальної освіти та соціальної роботи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Диференційований залік
1Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Бущак О. О.ФПЛ-21, ФПЛ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332ФПЛ-21Породько М. І.
ФПЛ-22Бущак О. О.

Опис курсу

Мета викладання навчальної дисципліни «Основи логопедії» є засвоєння основних положень логопедії, принципів і методів логопедичної роботи, найбільш поширених мовленнєвих порушень, етапів корекційної роботи та успішного застосування їх на практиці.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи логопедії» є:

  1. надання теоретичних знань щодо загальної характеристики різних мовленнєвих порушень в історичному аспекті, етіології, механізмів, симптоматики, класифікації, динаміки протікання даних порушень мовлення за умов спонтанного та цілеспрямованого корекційного навчання та виховання;
  2. формування у студентів уміння правильно діагностувати мовленнєві порушення та визначати ефективні шляхи корекційного впливу у різних категорій дітей із ТПМ;
  3. ознайомлення студентів з основними формами організації логопедичної допомоги та профілактики даних мовленнєвих порушень.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму