Освітній менеджмент (біологічний факультет)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Мищишин І. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016
1

Опис курсу

Курс розроблений для студентів освітнього рівня  магістр біологічного факультету. Дисципліна «Освітній менеджмент» є нормативною дисципліною зі спеціальності 014 Середня освіта, яка викладається в ІІ семестрі в обсязі 3 кредити. Викладання курсу спрямоване на набуття студентами ґрунтовних знань та умінь, необхідних для здійснення успішної управлінської діяльності в середовищі закладів освіти. Тому у курсі представлено огляд теоретичних управлінських концепцій, прницпиів, методів, нормативних засад й створено умови для вивчення технологічних процесів та інструментів, що необхідні для практичної діяльності.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму