Педагогічна комунікація – вибіркова дисципліна

Тип: На вибір студента

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Крохмальна Г. І.ФПЛ-21, ФПД-21, ФПС-21, ФПШ-21, ФПШ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Крохмальна Г. І.

Опис курсу

Курс «Педагогічна комунікація» є складовою частиною гуманітарних дисциплін, передбачає розвиток комунікативної компетентності майбутніх педагогів, підвищення рівня їх етичної взаємодії з учнями, формування комунікативної спрямованості у студентів. «Педагогічна комунікація» – самостійний навчальний предмет, що базується на філологічних курсах  і має на меті систематизувати й узагальнити знання студентів з українських літературних норм, розв’язувати педагогічні завдання, моделювати педагогічні комунікативні ситуації майбутнього працівника освітньої сфери.

Рекомендована література

Рекомендована література до курсу

Рекомендована література

Базова

  1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф.С. Бацевич. – К., 2004. – 342с.
  2. Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади : навч-метод.видання / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.
  3. Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч. посібник / Г. П. Васянович. – К.: Академвидав, 2011. – 256 с.
  4. Волкова Н. П. Педагогічні комунікації : Навч. посіб. / Н. П. Волкова; Дніпропетр. нац. ун-т. – Д., 2002. – 90 c.
  5. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. / Н. П. Волкова. – К. : ВЦ “Академія”, 2006. – 256 c.
  6. Мацько Л. І. Риторика : навч. посібник / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – Київ : Вища школа, 2003.
  7. Сагач Г. М. Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації : навч. посібник / Г. М. Сагач. – Київ : Зоря, 2003.
  8. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посібник / О. М. Семеног. – Київ : «Академвидав», 2010.
  9. Стахів М. Український комунікативний етикет: Навчально-методичний посібник. – К.: Знання, 2008. – 245 с.
  10. Шевчук С. В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посібник / С. В. Шевчук. – Київ : Арій, 2008.

Матеріали

Робоча програма навчальної дисципліни “Педагогічна комунікація”

Поділ студентів на групи

Самостійна робота для студентів

Практичне заняття №1

Практичне заняття №2

Практичне заняття №3

Практичне заняття №4

Практичне заняття №5

Практичне заняття №6

Практичне заняття №7

Практичне заняття №8

Практичне заняття №1 (заочна форма навчання)

Практичне заняття №2 (заочна форма навчання)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Педагогічна комунікація

Завантажити силабус