Педагогічна майстерність (географічний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Крива М. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Курс призначений для студентів-магістрів І курсу географічного факультету спеціальності 014 «Середня освіта».

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування професійної
компетентності студентів з проблем організації навчально-виховного процесу в освітньому закладі, розвиток у них адекватного розуміння сутності педагогічної діяльності як організації взаємодії викладача з учнями (студентами) як рівноправних суб’єктів, партнерів.

Основні завдання курсу – формування у студентів знань, умінь виконання різних функцій педагогічної діяльності; виховання у студентів ціннісних уявлень, орієнтацій, що визначають гуманістичну спрямованість педагогічної діяльності; розвиток у студентів мотивації самовдосконалення як майбутнього педагога; формування у студентів умінь аналізу педагогічних ситуацій та прийняття доцільних рішень.

Рекомендована література

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму