Педагогіка (механіко-математичний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Заячук Ю. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716доцент Заячук Ю. Д.

Опис курсу

Для студентів ІV курсу механіко-математичного факультету, спеціальність “Механіка”.

Метою курсу “Педагогіка” є забезпечення підготовки фахівця до педагогічної діяльності у навчальних закладах; оволодіння студентами теоретичними основами педагогічної науки, відповідним категоріальним апаратом, формування адекватного розуміння сутності процесів виховання та навчання як педагогічної взаємодії суб’єктів обопільної діяльності, принципів, методів, форм виховання й навчання, шляхів формування учнівської спільноти, способів розв’язання конфліктів; вироблення розуміння сутності педагогічної діяльності як організації взаємодії вчителя і учня в ролі рівноправних суб’єктів та партнерів, а також підготовка до застосування набутих теоретичних знань на практиці.

Рекомендована література

Матеріали

  • Навчально-методичні матеріали