Педагогіка (філологічний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Заячківська Н. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616доцент Заячківська Н. М.
доцент, доцент Федина В. С.
Калагурка Х. І.

Опис курсу

Для студентів філологічного факультету спеціальності 6.020303 філологія – польська, російська, сербська, словацька, болгарська, чеська, хорватська, арабська, перська, турецька, японська мова та література.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів знань, умінь організації процесів навчання й виховання як педагогічної взаємодії з учнями, особистісного ставлення до педагогічної діяльності. Завдання курсу полягає в:  оволодінні студентами  знаннями теоретичних основ педагогічного процесу, основних дидактичних систем, методів, засобів, форм організації навчання, основ сучасного українського виховання, а також  формуванні адекватного розуміння процесів навчання і виховання як педагогічної взаємодії суб’єктів обопільної діяльності та застосуванні набутих теоретичних знань під час проходження педагогічної практики.

Рекомендована література

 1. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. К., 2008.
 2. Волкова Н.П. Педагогіка. К., 2007.
 3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К., 1996.
 4. Державна національна програма “Освіта”  (“Україна ХХІ ст.”). К., 1994.
 5. Закон України “Про освіту”. К., 2002.
 6. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. К., 2005.
 7. Кузьмінський О., Омеляненко В. Педагогіка: Підручник. К., 2003.
 8. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. К., 2007.
 9. Педагогіка. Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К., 2003.
 10. Фіцула М. Педагогіка. К., 2002.
 11. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч.посібник. К., 2002.

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму