Педагогіка (філософський ф-т, культурологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент, доцент Федина В. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716доцент, доцент Федина В. С.

Опис курсу

Для філософського ф-ту, спеціальності культурологія.

Метою цього курсу є :

Сформувати у студентів знання з теоретико-методологічних основ педагогічної науки. Створити уявлення про структуру та особливості навчально-виховного процесу.

Забезпечити формування в майбутніх фахівців уміння та навички психолого-педагогічного аналізу навчально-виховного процесу, фахової організації педагогічної взаємодії, спрямованої на розвиток гармонійної особистості

 Завданнями дисципліни є:

  1. Формування у студентів знань, умінь та навичок організації навчального процесу;
  2. Набуття студентами умінь аналізу навчально-виховних ситуацій та прийняття педагогічно правильних рішень;
  3. Розвиток у студентів позитивної мотивації в контексті вивчення дисципліни;
  4. Формування у студентів особистісного ставлення до гуманістичних цінностей та професійної компетентності в процесі виконання власної діяльності.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму