Педагогіка і психологія вищої школи (юридичний ф-т)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
114Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор П'ятакова Г. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116професор П'ятакова Г. П.

Опис курсу

Сучасний етап розвитку освіти вимагає радикальних змін у навчально-виховному процесі ВНЗ, використання в інноваційній діяльності викладача таких технологій, методів, засобів, які сприяли б реалізації інтелектуально-духовного потенціалу студентів. З цією метою розроблено робочу навчальну програму дисципліни «Педагогіка і психологія вищої школи», яка призначена для магістрантів. У процесі лекційного курсу, проведення практично-семінарських занять магістранти з допомогою викладачів оволодіють методами наукового пізнання, ознайомляться з логікою навчального процесу, здобудуть досвід аналізувати цей процес й передбачати його подальший розвиток.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Навчально-методичні матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму