Педагогіка сімейного виховання (013 «Початкова освіта»)

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Цюра С. Б.ФПШ-41, ФПШ-42, ФПШ-43, ФПШ-44

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
830ФПШ-41доцент Цюра С. Б.
ФПШ-42доцент Цюра С. Б.
ФПШ-43доцент Цюра С. Б.
ФПШ-44доцент Цюра С. Б.

Опис курсу

Метою формування у студентів системного уявлення про сім’ю як середовище
розвитку і виховання; формування професійних вмінь педагога
використовувати знання педагогіки сім’ї для аналізу її виховної функції та
планування і організації педагогічної взаємодії вчителя початкової школи і
сім’ї, яка спрямована на різнобічний розвиток дитини молодшого шкільного
віку.
Основними завданнями є: оволодіння студентами досвідом:
– оперування знаннями про педагогіку сім’ї та її роль у розвитку і вихованні
дитини молодшого шкільного віку, основні психолого-педагогічні засади
сімейного виховання;
– спостереження, аналізу, оцінювання та інтерпретування інформації про різні
аспекти і сторони сімейного виховання дітей;
– планування та застосовування шляхів і форм організації взаємодії сімейного
виховного середовища дитини із шкільним середовищем її розвитку –
професійним педагогічним та дитячим.

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус