Педагогіка вищої школи (ф-т культури і мистецтв)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор П'ятакова Г. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116професор П'ятакова Г. П.

Опис курсу

Для студентів напряму спеціалізації – 029 інформаційна, бібліотечна та
архівна справа; cпеціальність 025 музичне мистецтво ( музична психологія);
cпеціальність 026 сценічне мистецтво; cпеціальність 014 середня освіта
музичне мистецтво; 024 хореографія.

Підготовка магістрів в Україні відбувається в умовах перебудови змісту освіти,
удосконалення програм, підготовки нових курсів та спецкурсів, які б
відповідали рівню кваліфікації випускника, сприяли би формуванню головних
професійних компетенцій. З цією метою розроблено робочу навчальну
програму дисципліни «Педагогіка вищої школи», яка призначена для
магістрантів 1 курсу. Програма ознайомлює магістрантів з основами педагогіки
та дидактики вищої школи; зі змістом та функціями професійно-педагогічної
діяльності викладача, сутнісними характеристиками його професіограми. У
процесі лекційного курсу, проведення практично-семінарських занять
магістранти з допомогою викладачів оволодіють методами наукового пізнання,
ознайомляться з логікою навчального процесу, здобудуть досвід аналізувати
цей процес й передбачати його подальший розвиток.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус