Педагогіка вищої школи (ф-т журналістики)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент П'ятакова Г. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116доцент П'ятакова Г. П.

Опис курсу

Підготовка магістрів в Україні відбувається в умовах перебудови змісту освіти, удосконалення програм, підготовки нових курсів та спецкурсів, які б відповідали рівню кваліфікації випускника, сприяли би формуванню головних  професійних компетенцій. З цією метою розроблено робочу навчальну програму дисципліни «Педагогіка вищої школи», яка призначена для магістрантів 2 курсу. Програма ознайомлює магістрантів з основами педагогіки та дидактики вищої школи; зі змістом та функціями професійно-педагогічної діяльності викладача, сутнісними характеристиками його професіограми. У процесі лекційного курсу, проведення практично-семінарських занять магістранти з допомогою викладачів оволодіють методами наукового пізнання, ознайомляться з логікою навчального процесу, здобудуть досвід аналізувати цей процес й передбачати його подальший розвиток.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Навчально-методичні матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму