Практичний курс іноземної мови (012 “Дошкільна освіта”)

Тип: Нормативний

Кафедра: початкової та дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Немає
31Іспит
43Немає
51Залік
61Немає
73Іспит
81Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
24ФПД-11
32ФПД-21
44ФПД-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
264ФПД-11
316ФПД-21
430ФПД-21
516ФПД-31Бойко Г. О.
630ФПД-31Бойко Г. О.
732ФПД-41
830ФПД-41

Опис курсу

Програма з курсу «Практичний курс іноземної мови» призначається для  підготовки студентів освітньої програми «Бакалавр», галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» є формування компетенцій, необхідних вихователю з правом викладання іноземної мови в ДНЗ.

Рекомендована література

Література з практичного курсу

 

Матеріали

test_FPD-41

методичні рекомендації

тести з практичного курсу

Самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму